Przestępczość zorganizowana - Handel narkotykami

Notatkę dodano: 20.05.2013,
Pobrań: 24,
Wyświetleń: 491
Podgląd dokumentu

Przestępczość zorganizowana Na ogół przestępczość zorganizowaną definiuje się jako zachowujące podział zadań, świadome i dobrowolne, na trwałe zorganizowane współdziałanie wielu osób dl popełnienia przestępstw - często przy wykorzystywaniu współczesnej infrastruktury - w celu osiągnięcia możliwie szybko wysokich zysków. Ogólnie przyjęte kryteria przestępczości zorganizowanej to: hierarchiczna struktura, podział zadań, pranie brudnych pieniędzy, korumpowanie wysokich urzędników, powiązanie grup przestępczych z różnymi rodzajami przestępczości. Problem w zdefiniowaniu polega głównie na rozpoznaniu przestępczości zorganizowanej, na rozpoznanie mają wpływ następujące wskaźniki: - przygotowanie i planowanie przestępstwa

- wykonanie czynu przestępnego

- wykorzystanie (sprzedaż) łupu - konspiracyjne działanie sprawców

- powiązanie sprawców bądź przestępstw - struktura grup

- pomoc dla członków grupy

- dążenia monopolistyczne - korumpowanie osób wpływowych - działanie w celu wywierania wpływu na opinię publiczną. Definicja przestępczości zorganizowanej utworzona przez Konferencję Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych grupa robocza „Ściganie Karne Zorganizowanej Przestępczości”. Brzmi ona następująco: przestępczość zorganizowana to planowe, określone dążeniem osiągnięcia zysku bądź władzy, popełnianie przestępstw, które pojedynczo i w całości mają duże znaczenie, gdy więcej niż dwóch uczestników, przy podziale pracy, współdziała przez dłuższy lub nieograniczony czas: Przy wykorzystywaniu przemysłowych bądź handlowych struktur Przy użyciu przemocy lub innych środków zastraszania Przy wywieraniu wpływu na politykę, środki masowego przekazu, administrację, wymiar sprawiedliwości i gospodarkę.”

Grupa robocza stwierdziła występowanie zorganizowanej przestępczości w następujących dziedzinach przestępczości: - handel narkotykami i ich przemyt

- handel bronią i jej przemyt

- przestępczość związana z życiem nocnym (sutenerstwo, prostytucja, handel żywym towarem, nielegalne gry hazardowe)

- wymuszanie haraczy za ochronę

- nielegalne pośrednictwo pracy i zatrudnienie

- nielegalna imigracja

- fałszerstwo znaków firmowych (piractwo rynkowe)

- przemyt złota

- oszustwa w zakresie lokat kapitału

- oszustwa dotyczące subwencji i uchylanie się od opłat celnych

- fałszerstwa i nadużycia w bezgotówkowych środkach płatniczych

- produkcja i puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy - przerzut wysokowartościowych samochodów i ładunków (w tym morskich i kontenerowych)