Przemiany białek i aminokwasów

Notatkę dodano: 11.04.2013,
Pobrań: 21,
Wyświetleń: 323
Podgląd dokumentu

1 Przemiany białek i aminokwasów SpoŜyte białka w przewodzie pokarmowym ulegają degradacji do aminokwasów i peptydów. Zostają one wchłonięte przez komórki jelita z udziałem swoistych przenośników. Wolne aminokwasy są uwalniane do krwi i moga być wykorzystane przez inne tkanki. Wszystkie aminokwasy, zbędne jako elementy budulcowe,  są degradowane. Pierwszym etapem degradacji aminokwasów jest usunięcie azotu. Grupa aminowa zostaje usunięta, poniewaŜ związki zawierające azot nie biorą udziału w przekazywaniu energii. aminotransferazy Aminotransferazy katalizują przeniesienie grupy aminowej z aminokwasu na  α-ketoglutaran. aminokwas     -ketoglutaran                      -ketokwas      glutaminian (R=CH 2CH2COO -) Degradacją aminokwasów zajmuje się wątroba U większości kręgowców lądowych, NH 4 + jest przekształcany w mocznik, który jest następnie wydalany. mocznik Azot moŜe być wydzielany w postaci jonu amoniowgo,  mocznika lub kwasu moczowego 2 Wszystkie aminotransferazy, czyli enzymy przenoszące grupę aminową, zawierają grupę prostetyczną w postaci fosforanu pirodoksalu (PLP), który jest pochodną pirodoksyny (witamina B 6). Tworzy ona produkt pośredni (zasadę Schiffa) w czasie deaminacji aminokwasów. Cykl alaninowy: glutaminian w mięśniach ulega transaminacji do alaniny, która jest następnie uwalniana do krwiobiegu. Alaninę pobiera wątroba i przekształca w pirogronian, ktory włącza się dalej do metabolizmu komórkowego. mięśnie                                          wątroba Cykl mocznikowy pozwala na przekształcenie jonów NH 4 + w mocznik, a następnie ich wydalanie. argninina argininobursztynian asparaginian cytrulina MATRIKS MITOCHONDRIALNA karbamoilofosforan mocznik ornityna 1. Cykl mocznikowy rozpoczyna się od powstania karbamoilofosforanu wodorowęglan    karboksylofosforan      kwas karbaminowy     karbamoilofosforan 2. Karbamoilosforan wiąŜe się z cytruliną tworząc ornitynę (te reakcje zachodzą w mitochondrium) cytrulina            karbamoilofosforan       ornityna karbamoilotransferaza ornitynowa 3. Cytrulina jest transportowana do cytoplazmy, gdzie ulega kondensacji z aspraginianem, tworząc argininobursztynian cytrulina              aspraginian                               argininobursztynian syntetaza argininobursztynianu arginobursztynian                           arginina             fumaran liaza argninobursztynianowa 4. Liaza argininobursztynianowa rozszczepia argininobursztynian