Proces zatrudniania

Notatkę dodano: 24.03.2013,
Pobrań: 10,
Wyświetleń: 195
Podgląd dokumentu

Proces zatrudniania

  Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia

Nabór

Dobór

Adaptacja

  Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności organizacji

Wdrożenia nowego procesu, zadań

Rozwoju organizacji

Zwolnienia pracowników, odejść dobrowolnych

  Działania ograniczające proces rekrutacji: Wzbogacenie pracy

Poszerzenie pracy

Rotacja na stanowiskach

Zmiany w organizacji pracy

Zmiany czasu pracy

Outsourcing

 

  Rekrutacja szeroka - bardzo dużo kandydatów, ogłoszenia publikowane w ogólnopolskich mediach, rekrutacja robiona z rozmachem.

  Rekrutacja segmentowa - stosunkowo mało kandydatów - ogłoszenia umieszczane tylko w branżowych czasopismach przeznaczonych tylko dla wąskiego grona odbiorców.

  Determinanty wyboru źródła rekrutacji: Sytuacja na rynku

Fazy rozwoju organizacji

Stosowany przez jednostkę model zarządzania pracownikami

Strategia przemieszczeń pracowniczych

Szczebel stanowiska przeznaczonego do obsady.

 

  W rekrutacji wewnętrznej najczęściej korzysta się z: Ogłoszeń wewnętrznych (poczta elektroniczna, tablica ogłoszeń, wewnętrzne gazetki)

Księgi sukcesorów, księgi kadry kierowniczej, księgi kadry rezerwowej (plan następstw, plan rotacji, plan karier)

  W rekrutacji zewnętrznej pracowników poszukuje się poprzez: Rekomendacje krewnych i znajomych

Bank danych organizacji

Internet

Ogłoszenia w mediach (głównie prasa, telewizja kablowa)

Rekrutacja w szkołach

Targi pracy

Urzędy pracy, biura pośrednictwa pracy, firmy doradztwa personalnego

  Nabór Nabór pracowników - proces poszukiwania i przyciągania do organizacji kandydatów gotowych obsadzić wakujące stanowiska pracy

 

Funkcje etapu naboru:

Informacyjna

Motywacyjna

Wstępnej selekcji

  Dobór Dobór - proces wyselekcjonowania i przyporządkowania kandydatów/pracowników do określonego stanowiska Cel doboru - wyselekcjonowanie z kręgu kandydatów tych, którzy najlepiej odpowiadają wymaganiom stanowiska pracy

  Etapy doboru: Określenie profili kwalifikacyjnych

Zbadanie przydatności

Decyzja personalna

  Systemy doboru personelu