Technologia Robót Budowlanych

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Czesław Banaś
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 14.10.2014
Pobrań:
Wyświetleń:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych Kierunek Budownictwo Grupa VI rok akademicki 2012/2013 CZĘŚĆ I Roboty przygotowawcze 1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej: 1.1. Dane wyjściow...

Technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwicze...

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 30.05.2011
Pobrań: 93
Wyświetleń: 1498

1 1. Zdjęcie ziemi roślinnej. 1.1 Obliczenie wielkości robót ziemnych. Na terenie o wymiarach 250 m× 150 m należy ściągnąć 20-sto centymetrową warstwę humusu. Objętość tej warstwy wynosi Vh = 250m ⋅ 150m ⋅ 0,2m = 7500m3 1.2 Przyjęcie spycharki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydaj...

Projekt z technologi robót budowlanych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 22.11.2011
Pobrań: 81
Wyświetleń: 1078

Technologia robót budowlanych, projekt zintegrowany 1. Charakterystyka obiektu 1.1. Opis techniczny Tematem opracowania jest technologia wykonania konstrukcji monolitycznej tunelu dla drogi głównej pod autostradą. Wykonany jest on jako tunel płytki z wykorzystaniem wykopu szerokoprzestrzennego. Kon...

Technologia Robót Budowlanych - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Czesław Banaś
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 10.02.2012
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1157

1. Roboty przygotowawcze. 1.1. Wytyczenie i niwelacja terenu. 1.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. • dla części niepodpiwniczonej: z1=1+1,90+5,0=7,90 m • dla części podpiwniczonej: z2=1+2,50+5,0=8,50 m 1.2.1. Dane przyjęte do obliczeń: obliczenie objętości humusu Przyjęto, że humus zbieramy rów...

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Rogoda
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 09.08.2013
Pobrań: 18
Wyświetleń: 191

BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE 1. BUDOWLE ZIEMNE W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH BUDOWNICTWA Budowle ziemne mogą mieć dwojaki charakter: stały i czasowy. Cechą charakterystyczną budowli stałych jest ich stateczność oraz wieloletnia trwałość. Do tej grupy budowli ziemnych zalicza się m.in.: - niwelację terenu d...

Przygotowanie placu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Rogoda
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 09.08.2013
Pobrań: 23
Wyświetleń: 305

Przygotowanie placu budowy Na przygotowanie placu budowy składa się działalność geodezyjna, wytyczenie dróg, ściągnięcie warstwy humusu, obliczenia dla gruntu oraz bilans mas ziemnych. 1.1. Usunięcie Humusu Humus ściągnięto dookoła planowanego budynku w promieniu 15 m. Wymiary terenu do ściągnięcia...

Technologia robót budowlanych - schematy, rysunki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk
 • Technologia Robót Budowlanych
Notatkę dodano: 18.08.2011
Pobrań: 41
Wyświetleń: 961

Schematy zapisane są w formacie .pdf (jedna strona, graficzne przedstawienie). Zajęcia prowadzi dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk....