Niezawodność systemów

Rozkład beta - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 6
Wyświetleń: 168

ROZKŁAD BETA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa przyjmujący wartości z pewnego przedziału, dlatego też jest często wykorzystywany do opisywania procesów, charakteryzujących się naturalnymi ograniczeniami z dołu i z góry. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: ...

Rozkład dwumianowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 2
Wyświetleń: 155

ROZKŁAD DWUMIANOWY Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa używany przy wielokrotnym powtarzaniu doświadczeń, gdyż opisuje liczbę sukcesów k w ciągu N niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe p. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości f...

Rozkład gamma - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 16
Wyświetleń: 199

ROZKŁAD GAMMA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa będący uogólnieniem rozkładu wykładniczego oraz rozkładu Weibulla. Ma zastosowanie przy modelowaniu niezawodności obiektów odnawialnych. Funkcja gęstości uogólnionej prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: k > 0 - para...

Rozkład prawdopodobieństwa danej zmiennej losowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 4
Wyświetleń: 112

Rozkład prawdopodobieństwa danej zmiennej losowej funkcja przyporządkowująca wartościom zmiennej losowej prawdopodobieństwa przyjęcia danej wartości przez tę zmienną. Jest to miara probabilistyczna P określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów bore...

Rozkład rayleigha - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 9
Wyświetleń: 225

ROZKŁAD RAYLEIGHA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa powstający jako rozkład długości wektora na płaszczyźnie, którego składowe są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: σ - parametr skali. Roz...

Rozkład weibulla - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 48
Wyświetleń: 412

ROZKŁAD WEIBULLA Ciągły rozkład prawdopodobieństwa często stosowany do tworzenia analiz „przeżycia” - sytuacji, gdy prawdopodobieństwo śmierci/awarii zmienia się w czasie. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: λ>0 - parametr skali, k>0 - parametr ...

Rozkład wykładniczy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 31
Wyświetleń: 436

ROZKŁAD WYKŁADNICZY Ciągły rozkład prawdopodobieństwa często wykorzystywany do modelowania przedziałów czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami losowymi. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: λ - parametr funkcji wykładniczej. Ze względu na łatwość po...

Rozkład poissona - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 5
Wyświetleń: 205

ROZKŁAD POISSONA Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa stosowany przy wielokrotnym powtarzaniu doświadczenia w przypadku, gdy prawdopodobieństwo oczekiwanego zdarzenia jest bardzo małe. Ma zastosowanie dla n ≥ 30 i p ≤ 0,2. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcj...

Analiza danych niezawodnościowych - analiza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 24
Wyświetleń: 143

Sprawozdanie nr 1 Niezawodność systemów Analiza danych niezawodnościowych 1) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi możliwościami analizy danych niezawodnościowych w programie Excel i pakiecie Weibull ++. 2) Wykonane zadania: Ad.1) Wykres funkcji gęstości rozkładu normalnego dla μ = 0, σ =1 0...

Miary niezawodności - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 41
Wyświetleń: 225

Sprawozdanie nr 2 Niezawodność systemów Miary niezawodności 1) Wykonane zadania: Ad.1) Wyznaczono średni czas do uszkodzenia MTTF dla danych czasów przeżycia dziesięciu elementów podanych w godzinach. t = (741, 1873, 3439, 4691, 5426, 7246, 8511, 8620, 13341, 27202) [h] MTTF = 8109 [h] Ad.2) Wyznac...