Mikrobiologia przemysłowa

Proces biotechnologiczny- wykład 21

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1008

2011-12-28 Mikrobiologia przemysłowa Proces biotechnologiczny Proces wytwarzania określonego produktu bazujący na drobnoustrojach o wymaganych cechach morfologicznych i fizjologicznych oraz właściwym dla danego procesu metabolizmie. 1 2011-12-28 Zastosowanie drobnoustrojów w procesach biotechnologic...

Biosynteza metabolitów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

Podział metabolitów: - pierwotne - związki niskocząsteczkowe, są konieczne do wzrostu komórek, np. aminokwasy, monosacharydy - wtórne - często związki wielkocząsteczkowe, ich synteza zachodzi później podczas wzrostu hodowli, nie są potrzebne do wzrostu komórki, są ważne z punktu widzenia przeżycia ...

Identyfikacja mikroorganizmów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2499

Identyfikacja mikroorganizmów Proces identyfikacji organizmu polega na określeniu przynależności badanego organizmu do organizmu do odpowiedniej jednostki taksonomicznej, najczęściej gatunku. Szczep referencyjny - izolant danego gatunku opisany jako pierwszy i najlepiej scharakteryzowany Gatunek - ...

Selekcja mikroorganizmów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1484

SELEKCJA MIKROORGANIZMÓW Najczęściej izolujemy mikroorganizmy z gleby, która jest bardzo bogata w mikroby. Selekcja często jest powiązana z ulepszeniami: mutacje genetyczne zmiany w środowisku (manipulacje warunkami hodowli) - doprowadza sie do optymalizacji hodowli, to jest już pułap możliwości, d...

Technologie ścieków- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

TECHNOLOGIE ŚCIEKÓW I stopień oczyszczania ścieków - oczyszczanie mechaniczne np. kraty Ściek - wszystko, co płynie, i nie może być ponownie wykorzystane w procesie technologicznym - może to być również woda, która była używana do chłodzenia, bo jest podgrzana, wyższa temperatura zmniejsza rozpuszc...

Zastosowanie komorek immobilizowanych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225

IMMOBILIZACJA - unieruchomienie, ograniczenie ruchliwości katalizatora (enzymy, komórki, organella) - enzymy trzeba wyizolować i oczyścić Po co sie to robi? Jest to opłacalne, gdyż rozwiązuje problemy produkcji ciągłej Może być większe upakowanie katalizatora w reaktorze Omijamy problem usunięcia k...

Zaszczepy mikrobiologiczne- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

ZASZCZEPY MIKROBIOLOGICZNE Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów: - bakterie - podział - drożdże - paczkowanie - grzyby - plecha Pomiary ilości komórek: - stężenie komórek - stężenie masy komórek Są to dwa zasadniczo różniące sie parametry np. zaraz po podziale komórki bakteryjnej mam dwie komórk...

Analiza żywności mikrobiologicznej- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Analiza żywności mikrobiologicznej Cele analizy Ustalenie poziomu ogólnej liczby drobnoustrojów saprofitycznych Określenie stanu sanitarnego żywności za pomocą wskaźników bakterii Badania obecności bakterii chorobotwórczych w celu oznaczenia, czy badana żywność nie zagraża zdrowiu konsumenta Analiz...

Bakterie kwasu octowego- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3885

Bakterie kwasu octowego Gram - pałeczki o wymiarach 0.5-0.9 * 1-4μm Występują pojedynczo, parami lub w krótkich łańcuszkach Pożywki płynne - wzrost powierzchniowy w postaci błonki Pożywki stałe - bezbarwne kolonie przypominające krople wody Mogą wytwarzać pigment Bakterie octowe Złożone, bogate poż...

Doskonalenie szczepów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

Doskonalenie szczepów - mutacja Mutacja - nagłe pojawienie się komórki zmienionej w populacji zdolnej do przekazywania zmienionych cech potomstwu. Mutant - forma o zmienionym genotypie Mutageneza - proces, wynikiem którego są mutacje. Czynniki mutagenne Analogi zasad - antymetabolity, po wbudowaniu...