Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Wyznaczanie lokalizacji węzłów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 92
Wyświetleń: 758

Temat: Wyznaczanie lokalizacji węzłów. Wprowadzenie: Węzły w sieci dostaw obsługują przepływy ładunków (produktów), zarówno dostawy od dostawców, jak i wysyłki do odbiorców Takimi węzłami mogą być: hurtownie, centra dystrybucji, zakłady produkcyjne, sortowanie paczek, magazyny, sklepy detaliczne. L...

Logistyka i zarządzanie - Wskaźniki kosztowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 169

Wskaźniki kosztowe: Koszty administracji: Ka = KRA / W [-] KRA - koszty operacji administracyjnych [PLN] W - wartość sprzedaży towarów (obrót z działalności podstawowej) [PLN] Koszty magazynowania: Km = KRM / W [-] KRM - koszty operacji magazynowania [PLN] Koszty transportu: Kt = KRT / W [-] KRT - ...

Logistyka i zarządzanie - Wąskie gardło

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 17
Wyświetleń: 267

Wąskie gardło: Pojęcie wąskiego gardła używane jest w łańcuchu dostaw wtedy, gdy występuje brak odpowiedniej wydajności zasobów i możliwości dostarczenia wymaganej ilości produktu na rynek Wąskie gardła zakłócają płynność przepływu materiałów, powodując gromadzenie zapasów materiałów oraz przestoje...

Analiza łańcuchów dostaw w procesie podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 16
Wyświetleń: 246

Temat: Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji. Analiza łańcucha dostaw obejmuje: Analizę poszczególnych ogniw łańcucha Analizę relacji występujących pomiędzy ogniwami Podejście systemowe do zagadnienia Dostosowanie zysków i kosztów do całego łańcucha Trzeba działać dla dobra całego...

Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 59
Wyświetleń: 717

Temat: Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw. Funkcjonowanie centrum dystrybucji: Czynniki określające funkcjonowanie centrum dystrybucji: Specjalizacja towarowa (rodzaj i postać produktów, asortyment, masa wymiary) Colli - największa jednostka ładunkowa 10â x 10â x â Ładunek drobn...

Analiza wykorzystywania zasobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 5
Wyświetleń: 233

Analiza wykorzystywania zasobów: Zasoby przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw: Zasoby materialne - kapitał, maszyny i urządzenia, materiały, budynki wraz z gruntami Zasoby ludzkie - pracownicy z ich wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem Zasoby organizacyjne - system informacyjny, wypracowanie ...

Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 8
Wyświetleń: 250

Temat: Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw. Zagadnienie transportowe: Jest to problem zaplanowania przewozu pewnej ilości ładunków od ustalonej liczny dostawców do określonej liczby odbiorców przy założeniu, że koszty przewozu są minimalne. Graficzna interpretacja: Model zagadnienia transportowe...

Definicja sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 13
Wyświetleń: 201

Definicja sieci dostaw - sieć dostaw jest to zbiór potencjalnych łańcuchów dostaw. To potencjał możliwych powiązań i dróg przepływu informacji i pieniędzy wielu dostawców z wieloma odbiorcami. W łańcuchu najczęściej występuje bezpośrednie połączenie W łańcuchu wszystkie podmioty działają dla własne...

Dobór środka transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 16
Wyświetleń: 240

Temat: Dobór środka transportu. Wprowadzenie: Podejmowanie decyzji transportowych w praktyce uzależnione jest najczęściej od kosztów jednostkowych poniesionych na jego wykonanie. Czy koszt transportu to jedyny wyznacznik decyzji? Gałęzie transportu: Lądowy: Samochodowy Kolejowy Powietrzny: Lotniczy...

Idealny łańcuch dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 16
Wyświetleń: 281

Idealny łańcuch dostaw: Powinien umożliwiać odsunięcie w czasie decyzji o produkcji i dostawach podejmowanych na podstawie informacji o popycie, Obecnie ważne jest żeby wiedzieć ile wyprodukować, nie za dużo ani nie za mało Wyznacznik na kolejny rok - wielkość z poprzedniego roku +5%, +10% Ważne je...