Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Wyznaczanie lokalizacji węzłów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 44
Wyświetleń: 758

Temat: Wyznaczanie lokalizacji węzłów. Wprowadzenie: Węzły w sieci dostaw obsługują przepływy ładunków (produktów), zarówno dostawy od dostawców, jak i wysyłki do odbiorców Takimi węzłami mogą być: hurtownie, centra dystrybucji, zakłady produkcyjne, sortowanie paczek, magazyny, sklepy detaliczne. L...

Logistyka i zarządzanie - Wskaźniki kosztowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 169

Wskaźniki kosztowe: Koszty administracji: Ka = KRA / W [-] KRA - koszty operacji administracyjnych [PLN] W - wartość sprzedaży towarów (obrót z działalności podstawowej) [PLN] Koszty magazynowania: Km = KRM / W [-] KRM - koszty operacji magazynowania [PLN] Koszty transportu: Kt = KRT / W [-] KRT - ...

Logistyka i zarządzanie - Wąskie gardło

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 267

Wąskie gardło: Pojęcie wąskiego gardła używane jest w łańcuchu dostaw wtedy, gdy występuje brak odpowiedniej wydajności zasobów i możliwości dostarczenia wymaganej ilości produktu na rynek Wąskie gardła zakłócają płynność przepływu materiałów, powodując gromadzenie zapasów materiałów oraz przestoje...

Usługi spedycyjno transportowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 150

Usługi spedycyjno transportowe: Przewoźnicy - producenci, wykonawcy i oferenci usług przewozowych (posiadają zmienną siłę oddziaływania załadowców i pośredników) Czynniki mające wpływ na pozycję przewoźnika na rynku: Ogólny stan koniunktury gospodarczej na międzynarodowym rynku dóbr i usług Stan st...

Znaczenie organizacji przewozów międzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 77

Jakie jest znaczenie organizacji przewozów międzynarodowych dla funkcjonowania łańcucha dostaw? Podmioty międzynarodowych łańcuchów dostaw: Obsługa TSL (przepływy towarów - finansów - informacji) Producent Magazyn spedycyjny Eksporter Spedytor przewoźnik Importer Magazyn celny Odbiorca Usługa celna...

Analiza łańcuchów dostaw w procesie podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 246

Temat: Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji. Analiza łańcucha dostaw obejmuje: Analizę poszczególnych ogniw łańcucha Analizę relacji występujących pomiędzy ogniwami Podejście systemowe do zagadnienia Dostosowanie zysków i kosztów do całego łańcucha Trzeba działać dla dobra całego...

Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 24
Wyświetleń: 717

Temat: Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw. Funkcjonowanie centrum dystrybucji: Czynniki określające funkcjonowanie centrum dystrybucji: Specjalizacja towarowa (rodzaj i postać produktów, asortyment, masa wymiary) Colli - największa jednostka ładunkowa 10â x 10â x â Ładunek drobn...

Analiza wykorzystywania zasobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 233

Analiza wykorzystywania zasobów: Zasoby przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw: Zasoby materialne - kapitał, maszyny i urządzenia, materiały, budynki wraz z gruntami Zasoby ludzkie - pracownicy z ich wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem Zasoby organizacyjne - system informacyjny, wypracowanie ...

Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 250

Temat: Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw. Zagadnienie transportowe: Jest to problem zaplanowania przewozu pewnej ilości ładunków od ustalonej liczny dostawców do określonej liczby odbiorców przy założeniu, że koszty przewozu są minimalne. Graficzna interpretacja: Model zagadnienia transportowe...

Definicja sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 201

Definicja sieci dostaw - sieć dostaw jest to zbiór potencjalnych łańcuchów dostaw. To potencjał możliwych powiązań i dróg przepływu informacji i pieniędzy wielu dostawców z wieloma odbiorcami. W łańcuchu najczęściej występuje bezpośrednie połączenie W łańcuchu wszystkie podmioty działają dla własne...