Higiena i technologia przetwórstwa

Badanie organoleptyczne ryb i przetworów rybnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

Ćwiczenie: Badanie organoleptyczne ryb i przetworów rybnych CECHY RYBY ŚWIEśEJ: • woń skóry swoista, skóra błyszcząca i gładka, • łuski połyskujące i mocno osadzone, • oko nieuszkodzone, błyszczące, wypukłe, rogówka przeźroczysta, tęczówka Ŝywo zabarwiona, soczewka przejrzysta, • powierzchnia cięć ...

Badanie trwałości konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1652

Ćwiczenie: Badanie laboratoryjne konserw mięsnych BADANIE TRWAŁOŚCI KONSERW METODĄ TERMOSTATOWĄ 1. Konserwy sterylizowane- temp. 370±10C • Konserwy o masie brutto do 1 kg- 7 dób (168 h) • Konserwy o masie brutto ↑1 kg- 10 dób (240 h) 2. Konserwy mięsne sterylizowane na rynki tropikalne- temp. 550±1...

Higiena i technologia produkcji konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5131

Ćwiczenie: Higiena i technologia produkcji konserw KONSERWA MIĘSNA- Mięso lub wyroby mięsne ogrzane w wystarczającym stopniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach, mogące być przechowywane przez dłuŜszy czas. Podział konserw: 1. Ze względu na sposób obróbki cieplnej: - pasteryzowane- obróbka cieplna...

Mikrobiologiczne badania ilościowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Ćwiczenie: Mikrobiologiczne badania ilościowe Pobór materiału i przygotowanie do posiewu -Metoda tamponowa: Stosowana do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego duŜych powierzchni: kadzie fermentacyjne, beczki, kontenery oraz powierzchni wewnętrznych: przewodów, zaworów, uszczelek. Materiał pobie...

Poubojowe przemiany mięsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1841

Poubojowe przemiany mięsa: Przemiany węglowodanów: - beztlenowy metabolizm glikogenu do kwasu mlekowego -zakwaszenie mięsa z pH 7.3 – 7.5 do pH 5.4 (zakwaszenie końcowe) - unieczynnienie enzymów glikolitycznych Zakwaszenie końcowe zaleŜy od: gatunku zwierzęcia (spadek pH przebiega najszybciej u świ...

Produkcja mleka spożywczego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Higiena w zakładzie Produkcja mleka spo ywczego – wymagania weterynaryjne dla zakładu • powierzchnie robocze o wielkości odpowiedniej do wielkości produkcji, • zapewniające higieniczne warunki produkcji, • rozkład pomieszczeń zapobiega zanieczyszczeniu mleka i produktów mlecznych, • produkcja powin...

Skład chemiczny mięsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Skład chemiczny mięsa: Woda: - Zawartość wody w mięsie waha się w granicach 65 – 80% i w 90% zawarta jest we włóknach mięśniowych. Wodę w mięśniach utrzymują białka. Ze względu na rodzaj sił utrzymujących wodę w mięsie moŜna ją zróŜnicować na hydratacyjną i strukturalną. Białko: Mięso zawiera około...

System HACCP w produkcji żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1428

Ćwiczenie: SYSTEM HACCP W PRODUKCJI śYWNOŚCI AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE śYWNOŚCI I SYSTEMU HACCP: Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Ŝywnośc...

Technologia i higiena uboju drobiu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2205

Ćwiczenie: Technologia i higiena uboju drobiu Etapy uboju drobiu: Oszałamianie (80-130 V, czas 3-6 sek, 40-50 mA) | Wykrwawianie (ok.3 min.) | Oparzanie wodą (półoparzanie: 52oC i 3 min- brojlery, łagodne: 55-60oC i 1 min- kury, silne: 65-68oC i 0,5-1 min.wodny); | Skubanie mechaniczne (sposób ciąg...