Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Żywność modyfikowana genetycznie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 36
Wyświetleń: 279

Żywność modyfikowana genetycznie Przełom XX i XXI wieku przyniósł nam postępujący rozwój w dziedzinie technologii, w tym osiągnięcia w ramach biotechnologii, a więc dziedzinę nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. W zakres biotechnologii wchodzi zatem inżynieria ...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 63
Wyświetleń: 304

Bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan. Bezpieczeństwo należy traktować jako całość (wewnętrzne, zewnętrzne). Bezpieczeństwo negatywne: brak zagrożeń, Bezpieczeństwo pozytywne: ??? Bezpieczeństwo subiektywne - jest to odczucie, postrzeganie świata przez podmiot, który różnie odbiera istniejące ...

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych- opracowani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 68
Wyświetleń: 384

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo jest procesem dynamicznym, zmienia się wraz ze zmianami w śm. Zmiany te są warunkowane przez zmiany paradygmatów. W czasie zimnej wojny było to tak: dwa przeciwstawne bloki, strategia odstraszania, negatywny pokój. Nie liczy...

Ewolucja gospodarki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 24
Wyświetleń: 151

Nowe cechy gospodarki: - współzależność między gospodarkami narodowymi - współzależność gospodarek narodowych i systemów państw - wirtualizacja pieniądza - globalna konkurencja - siła podmiotów niepaństwowych i znaczny rozrost ich liczby- korporacje transnarodowe - jedność ideologiczna(liberalizm k...

Międzynarodowe problemy społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 54
Wyświetleń: 232

Międzynarodowe problemy społeczne: Dysproporcje rozwojowe Ubóstwo, bieda Bezrobocie Głód Brak dostępu do wody Choroby cywilizacyjne: grupa chorób o podłożu bakteryjnym/wirusowym(HIV/AIDS, malaria, gruźlica, czerwonka) choroby o podłożu psychicznym(narkomania, alkoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, ...

Technopol. Triumf techniki nad kulturą- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 23
Wyświetleń: 232

N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ule...

Rola internetu w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 20
Wyświetleń: 133

ROLA INTERNETU W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1. Wprowadzenie i pojęcie Internetu Banalną z pozoru rzeczą byłoby wyjaśnianie czym jest Internet. O tym medium a właściwie można użyć nazwy multimedium - bo łączy w sobie przekazy audio-wizualne z możliwością kreowania rzeczywistości wirtualnej - słysze...

Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 154

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Nielegalna produkcja i handel narkotykami stanowią współcześnie jeden z poważniejszych międzynarodowych zagrożeń społecznych, toteż walka z narkotykami stała się warunkiem międzynarodowego bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. Problem nielegalnego obrotu i nark...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 49
Wyświetleń: 178

UBÓSTWO 1. Pojęcia i rodzaje biedy Definicje biedy różnią się od siebie pod względem zakresu: czy ograniczają się one do podłoża materialnego, czy też uwzględniają relacyjno - symboliczne czynniki powiązane z biedą. Elementy niematerialne definicji biedy składające się na czynniki relacyjno - symbo...

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 22
Wyświetleń: 123

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego. Dane szacunkowe W dzisiejszych czasach olbrzymie ilości wody poświęcane jest rolnictwu i hodowli zwierząt, gdyż, jak źródła podają, może być to nawet ok.70% światowego zużycia wody słodkiej, a krajach rozwijających się nawet do 90%. Nie moż...