Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…

Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 168

Kulturotwórcza funkcja mediów: 1. Wielość definicji kultury (16) Słowo "kultura" jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć, tym samym trudnym do adekwatnego zdefiniowania. Używane jest w różnych znaczeniach - przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjologów i teologów, a także...

Potęga mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 139

Potęga mediów: 1. Epokowe znaczenie mass-mediów (1) Tylko człowiek potrafi posługiwać się językiem. Wynalazek alfabetu był pierwszym krokiem na drodze rozwoju mediów. Słowo pisane umożliwiło sprawniejsze niż przekaz ustny zachowanie empirycznej wiedzy zgromadzonej przez wcześniejsze pokolenia. Dzię...

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 86

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej (20) Media mają pozytywne i negatywne oddziaływanie na człowieka i społeczeństwo, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Jest rzeczą oczywistą, iż należy eliminować złe wpływy mediów i korzystać z dobrych, budujących, ubogacających, edukacyj...

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 238

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne: 1. Pojęcie polityki (7) Polityka, według najbardziej ogólnej definicji to sztuka dochodzenia do władzy, utrzymywania się przy niej i jej sprawowania. Według ks. prof. M. Krąpca jest to również roztropna troska o dobro wspólne, czyli sumę tych warunków ż...

Historia naturalna w teorii mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 171

Historia naturalna w teorii mediów: 1. Przełom XIX i XX wieku (do lat 20-tych, 30-tych) - faza wszechmocnych mediów - przepotężna moc oddziaływania na odbiorców, bez rozważań nt. różnic między prasą i radiem, życie społeczne dokonuje się pod dyktando ludzi kontrolujących media i samych mediów, tezy...

Kontekst czasu w kształtowaniu się oddziaływania mediów-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 97

Kontekst czasu Modele oddziaływania mediów kształtowały się w specyficznym czasie. Był to okres, kiedy nieustannie pojawiały się nowe typy mediów - ogromne przyspieszenie technologiczne wyprzedziło teorię mediów. Teoretycy reagowali na badanie wpływu mediów z opóźnieniem. Specyfika XX wieku Wiek to...

Media jako czwarta władza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 133

„Bohater pokonał wszystkich wrogów socjalizmu. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył słońce. Ale to nie było słońce. To był Lenin” - z baśni ludów syberyjskich. Media a typy władzy komunikacyjnej „Media są czwartą władzą” - nadużywana powszechnie, bardzo pojemna metafora. W społeczeństwie liberalnym media...

Media w sytuacji kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 97

Media w sytuacji kryzysu Pożyteczna rola mediów w sytuacji kryzysu - na przykładzie zamachu w Bostonie. Dyscyplina społeczna mieszkańców miasta przy właściwym wykorzystaniu mediów usprawniła działanie policji i służb miejskich. Jest to jednak przykład sytuacji niejednoznacznej moralnie. Sytuacje zb...

Pluralizm poglądów i idei-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 89

Problematyzacja idei Na przykładzie „homofonicznych” wypowiedzi prezydenta Wałęsy i prof. Pawłowicz. Pozytywne aspekty wypowiedzi - umożliwiają samodzielny wybór decyzji odbiorców, wzbogacając dyskurs. Służy to pojawianiu się idei, które są nieobecne, jeśli odbierze się głos jednej ze stron. Ekspon...

Podstawowe pojęcia związane ze społecznym i kulturowym oddziaływaniem ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr W. Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 127

Współczesna teoria mediów nie wypracowała autonomicznej metody badania wpływu przekazu medialnego na kulturę i społeczeństwo, musi się zatem w zakresie metodologicznym odwoływać do psychologii i socjologii - nie jest to jednak wada, a cecha. Postawy Zakłada się, że media kształtują zachowania i pos...