Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…

Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 170

Kulturotwórcza funkcja mediów: 1. Wielość definicji kultury (16) Słowo "kultura" jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć, tym samym trudnym do adekwatnego zdefiniowania. Używane jest w różnych znaczeniach - przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjologów i teologów, a także...

Potęga mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 141

Potęga mediów: 1. Epokowe znaczenie mass-mediów (1) Tylko człowiek potrafi posługiwać się językiem. Wynalazek alfabetu był pierwszym krokiem na drodze rozwoju mediów. Słowo pisane umożliwiło sprawniejsze niż przekaz ustny zachowanie empirycznej wiedzy zgromadzonej przez wcześniejsze pokolenia. Dzię...

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 89

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej (20) Media mają pozytywne i negatywne oddziaływanie na człowieka i społeczeństwo, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Jest rzeczą oczywistą, iż należy eliminować złe wpływy mediów i korzystać z dobrych, budujących, ubogacających, edukacyj...

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 260

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne: 1. Pojęcie polityki (7) Polityka, według najbardziej ogólnej definicji to sztuka dochodzenia do władzy, utrzymywania się przy niej i jej sprawowania. Według ks. prof. M. Krąpca jest to również roztropna troska o dobro wspólne, czyli sumę tych warunków ż...

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 86

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym 1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego (3) Termin „społeczeństwo informacyjne” zrodził się w Japonii. Po raz pierwszy został użyty przez Tadao Umesamo w artykule o ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na „przemysłach informacyjnych”....

Przemoc w mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 79

Wpływ scen przemocy na zachowania agresywne dzieci Z dużą pewnością (za pomocą analizy treści) można ustalić jakie jest natężenie przemocy w programach TV. Badania potwierdziły fakt, że programy zawierają w znacznej mierze sceny przemocy i agresji, gdyż w kulturze popularnej sensacyjne sceny przemo...

Skutki oddziaływania mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 229

Media a przestępczość - przykład problematyzacji W PRL-u przestępczość była jednym z obszarów zafałszowań (także statystycznych), media milczały więc na ten temat. Porównując dane z lat Polski Ludowej z obecnymi można odnieść mylne wrażenie, że w systemie demokratycznym przestępczość jest większa. ...

Wpływ telewizji na kulturę-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 122

Analiza kultywacji Georga Gerbnera Wg niej teoria kultywuje, wzmacnia, rozwija specyficzny sposób widzenia świata, który staje się jedyną rzeczywistością społeczną dla wielu ludzi. Mówiąc metaforycznie rzeczywistość medialna zastępuje prawdziwą ­- staje się oknem na świat, ludzie zamiast „spojrzeć ...

Historia naturalna w teorii mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 181

Historia naturalna w teorii mediów: 1. Przełom XIX i XX wieku (do lat 20-tych, 30-tych) - faza wszechmocnych mediów - przepotężna moc oddziaływania na odbiorców, bez rozważań nt. różnic między prasą i radiem, życie społeczne dokonuje się pod dyktando ludzi kontrolujących media i samych mediów, tezy...

Kontekst czasu w kształtowaniu się oddziaływania mediów-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 100

Kontekst czasu Modele oddziaływania mediów kształtowały się w specyficznym czasie. Był to okres, kiedy nieustannie pojawiały się nowe typy mediów - ogromne przyspieszenie technologiczne wyprzedziło teorię mediów. Teoretycy reagowali na badanie wpływu mediów z opóźnieniem. Specyfika XX wieku Wiek to...