Polityka społeczna i zdrowotna - strona 2

Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 22
Wyświetleń: 205

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD I Zakres przedmiotu polityki społecznej dotyczy szeroko pojętych potrzeb. W jego skład wchodzą 3 strefy: - bytowa - pozamaterialna - psychospołeczna Celem polityki społecznej jest kreowanie postępu społecznego mierzonego poprawą poziomu i jakości życ...

Wykład - Podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 18
Wyświetleń: 96

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD II I. Podmioty polityki społecznej są to organy, instytucje i organizacje, których zadaniem jest kształtowanie zasad polityki społecznej i realizowanie ich celów. Podział podmiotów polityki społecznej: 1. Wg zakresu działania: Skala globalna: podmiot...

Wykład - Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 21
Wyświetleń: 221

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD III MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ: Marginalny (liberalny) - opowiadają się za nim liberałowie i neokonserwatyści; zakłada on, że podstawowymi źródłami zaspokajania potrzeb obywateli są rynek prywatny i rodzina, państwo powinno ingerować tylko w ostatecz...

Wykład - Polityka rodzinna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 22
Wyświetleń: 142

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD IV Polityka rodzinna to całokształt norm prawnych, działań i środków przeznaczonych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej powstania i funkcjonowania. Rodzina to podstawowa komórka społeczna składająca się z rodz...

Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 15
Wyświetleń: 82

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD V Polityka rynku pracy w UE i w Polsce: Programy pasywne: Programy aktywne: UE (63%) Zasiłki dla bezrobotnych Wcześniejsze emerytury Polska (84%) Zasiłki dla bezrobotnych Wcześniejsze emerytury (finansowane przez ZUS) UE (37%) Publiczne służby zatrud...

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Przyby_ka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 26.09.2013
Pobrań: 15
Wyświetleń: 72

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD VI Patologia społeczna to zachowanie jednostki oddziaływujące destrukcyjnie na społeczeństwo lub jego elementy oraz niezgodne z wartościami uznanymi w danym kręgu kulturowym. Negatywnie oceniane zjawiska społeczne możemy podzielić wg następujących kr...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 85

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:  Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na...

Rodzina jako podstawowa komórka - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 102

Rodzina - podstawowa komórka Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej jest:  Małżeństwo z dzieckiem  Konkubinaty (rodzice z dziećmi)  Jeden rodzic z dzieckiem (samotny ojciec, matka)  Funkcje rodziny wynikają z decyzji zachowań. Rodzina jest chroniona prawnie już w Konstutucji. ,,Małżeńs...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 122

USŁUGI OPIEKUŃCZE Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pom...

Zasiłek okresowy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 70

ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta powoduje wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów me...