Polityka społeczna i zdrowotna - strona 2

Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 122

Lecznictwo uzdrowiskowe Jest to cześc składowa systemu ochrony zdrowia, zorgaizowana forma udzielania swiadczeń zdrowotnych, wykorzystująca naturalne surowce leczicze w chorobach przewlekłych, prowadzona w uzdrowiskach statutowych. Uzdrowisko W Polsce wg ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowis...

Pogotowie ratunkowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 122

POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie ratunkowe - jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi l...

Egzamin - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 114

1 ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? 2 warunki wymagane do renty socjalnej 3 ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? 4 co to są świadczenia pieniężne i niepieniężne? 5 komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej? 6 zasiłek stały okresowy i celowy 7 rodzaje bezrobocia 8 przyczyny bezrobocia 9 w...

Rynek pracy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 88

Rynek pracy - rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: zasoby kapitału ludzkiego i jego wy...

Samorządy zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 106

Wpływ na system opieki zdrowotnej mają powołane odpowiednimi ustawami samorządy zawodowe: lekarzy i lekarzy dentystów (Naczelna Izba Lekarska), pielęgniarek i położnych (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych) aptekarzy (Naczelna Izba Aptekarska) diagnostów laboratoryjnych (Krajowa Izba Diagnostów ...

Polityka społeczna i zdrowotna - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 117

Polityka społeczna zajmuje się podziałem dóbr i usług powstałe w gospodarce pomiędzy ludźmi tak by każdy mógł godnie żyć. Społeczna gospodarka rynkowa: Polityka społeczna jako działalność naukowa: Geneza polityki społecznej (XIX wiek); wczesny rozwój kapitalizmu( podstawa polityki społecznej były n...

Polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 225

Pytania z polityki społecznej: Definicja polityki społecznej Twórca terminu „polityka społeczna” Najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ps Dziedziny polityki społecznej Skale polityki społecznej Upaństwowienie a uspołecznienie ps Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami ...

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin test

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 283

Test prawda/fałsz Socjalne ustawodawstwo niemieckie powstało na przełomie XIX i XX wieku. „Zasadnicza ekspansja” państwowej polityki społecznej miała miejsce w latach 1945-1950 Każda kwestia społeczna ma swój wymiar narodowy Kwestia społeczna obejmuje trudne do rozwiązania problemy jednostek Zasada...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 89

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:  Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na...

Rodzina jako podstawowa komórka - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 110

Rodzina - podstawowa komórka Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej jest:  Małżeństwo z dzieckiem  Konkubinaty (rodzice z dziećmi)  Jeden rodzic z dzieckiem (samotny ojciec, matka)  Funkcje rodziny wynikają z decyzji zachowań. Rodzina jest chroniona prawnie już w Konstutucji. ,,Małżeńs...