Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych - strona 2

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-na wykład

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3437

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy zawarta w dniu 10.05.2010 r. w Kielcach pomiędzy: 1. Firmą Borex Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Hutniczej 12,w Kielcach zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Jana Kowalskiego. a 2. Damianem Pasternakiem, zamieszkałym przy ul. Kiele...

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY-praca na zaliczenie wykładu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

Kielce, dnia 10.05.2010 r. (pieczęć Pracodawcy) Numer REGON - EKD Pasternak Damian NIP: 657-456-56-78 Ul. Kielecka 23, PESEL: 870512085385 26-020 Chmielnik Tel. 654-758-847 ( dane Pracownika) UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w dniu 15.05.2000 pomiędzy Firmą Borex Sp. z o.o. z siedzibą w K...

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY -praca zaliczeniowa z wykładu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4977

Kielce , dn. 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Pracy ul. Warszawska 44 25-312 Kielce Powód: Pasternak Damian zam. w: 26-020 Chmielnik Ul. Kielecka 23 Pozwany: Firmą Borex Sp. z o.o. ul. Hutnicza 12 25-234 Kielce wartość przedmiotu sporu w sprawie o przywrócenie do pracy: 1000,00zł POZEW O P...

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA-praca zaliczeniowa z wykł...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 7077

(pieczęć pracodawcy) Kielce, dnia 18.09.2011r (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Firma Borex Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jana Kowalskiego Rozwiązuję z panem Damianem Pasternakiem umowę o pracę zawartą w dniu 10.05.2010 r. Bez z...