Rekreacja osób niepełnosprawnych

Bariery i utrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Bariery i utrudnienia: 1. Nieświadomość dorobku światowej wiedzy w zakresie psychospołecznych uwarunkowań aktywności rekreacyjnoturystycznej Stosunkowo od niedawna możemy zaobserwować zapotrzebowanie na refleksje teoretyczną. Brak znajomości funkcjonowania organizmu i jego ruchowych potrzeb utrwa...

Historia rekreacji, rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 30
Wyświetleń: 388

Tematyka zajęć: 1. Refleksja teoretyczna nad problematyką rekreacji 2. Psychologiczne aspekty rekreacji 3. Biologiczne aspekty rekreacji 4. Ekonomiczne uwarunkowania rekreacji Literatura: 1. materiały z wykładów 2. Teoria i metodyka rekreacji (red.) I. Kiełbasiewicz i Drozdowska 2001 3. S. Toczek-W...

Czynniki kształtujące zachowanie i walory rekreacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 1
Wyświetleń: 150

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zachowanie jest samoocena Samoocena: Zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do własnej osoby (Zaborowski, 1967) Samowiedza stanowi podstawę samooceny. Jednostka porównuje „ja realne” z „ja idealne” oraz z innymi osobami Rodzaje: o Stabiln...

FORMY REKREACJI - formy o dominancie somatycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej /Ożdziński 2001/ Kryteria podziału form: 1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa 2. uwarunkowania czasoprzestrzenne 3. formy dydaktyczne prowadzenia zaj...

Wychowanie zdrowotne i marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 1
Wyświetleń: 142

Wychowanie zdrowotne Wellness: - równowaga w odżywianiu - aktywna postawa i współżycie międzyludzkie - fizyczna aktywność jako warunek zdrowia - wychowanie do bezpieczeństwa - oświata sanitarna - higiena osobista Pozytywny element optymalnego zdrowia Wyraża się poprzez dobre samopoczucie będące...

Cechy w rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 2
Wyświetleń: 205

Osobowość: Nadrzędny, indywidualny „mechanizm” sterujący całością czynności ludzkich /Reykowski 1999/ Koncepcja sformułowana przez GUILFORDA pozwala wyróżnić 7 grup cech zwanych osobowością: 1. Potrzeby 2. Zainteresowania 3. Postawy 4. Temperament 5. Uzdolnienia 6. Cechy morfologiczne 7. Cechy fizj...

FORMY REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 8
Wyświetleń: 242

FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej /Ożdziński 2001/ Kryteria podziału form: 1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa 2. uwarunkowania czasoprzestrzenne 3. formy dydaktyczne prowadzenia zaj...

MARKETING W REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 9
Wyświetleń: 299

MARKETING W REKREACJI Marketing w rekreacji: Zwykle postrzegany jako działanie służące kreowaniu, promocji i dostarczaniu towarów i usług klientom indywidualnym i instytucjom Specjaliści od spraw marketingu zajmują się marketingiem w 10 obszarach: o 1. Produktu (np. odzież sportowa, narty, napoje),...

Rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 4
Wyświetleń: 210

Rozwój rekreacji wynika z: Postępu cywilizacyjnego (w tym technologicznego) Wykształcenia ludzi Urbanizacji (metropolie) Mobilności Ilości dostępnego czasu wolnego Siły nabywcze (możliwości finansowe ludności) Oddziaływania środowiska Rozwój rekreacji wynika z: 1. Postępu technologicznego Człowiek ...

Ujęcie historyczne rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 5
Wyświetleń: 231

ROZWÓJ REKREACJI – UJĘCIE HISTORYCZNE Czasy prehistoryczne: Ludzie skoncentrowani na przetrwaniu (polowanie, łowiectwo, zbieractwo) Nie ma wolnego czasu, praca jako źródło przetrwania z czasem wraz z rozwojem społecznym (pojawiły się narzędzia… Pojawienie się ról społecznych jak: łowca, znach...