Teoria literatury

Zagadnienia egzaminacyjne z teorii literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sylwia Panek
 • Teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1764

„Zagadnienia egzaminacyjne z TL (st. zaoczne); dr S. Panek Zagadnienie „duże” (7 pkt): Strukturalizm - gł. założenia metodologii badań literackich Budowa dzieła literackiego wg Romana Ingardena Dzieło literackie a konkretyzacja wg R. Ingardena Hermeneutyka Gadamera Pragmatyzm w literaturoznawstwie ...

Nauka o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1386

Zasady obowiązujące na zajęciach: cisza, monolog p. prof. (z wyjątkami na pytania studentów); skrypt: Teoria literatury A. Legeżyńska, B. Kaniewska (w pomarańczowej okładce); Teoria literatury, przez niektórych badaczy nazywana "filozofią literatury" - nauka, której przedmiotem badań jest literatur...

Literatura i jej wyznaczniki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3199

KRYTYKA LITERACKA - w zasadzie naukowa nie jest, wchodzi i nie wchodzi do nauk o literaturze. Opis naukowy jest opisem bezstronnym, obiektywnym. Głównym działaniem krytyki literackiej jest natomiast ocenianie. Krytycy mają prawo do sporów, reprezentując siebie lub środowisko, z którego się wywodzą....

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3185

Ujęcie esencjalistyczne - te cechy, które starają się określić literaturę jako zespół jej cech. Pojawiło się ono w przełomie antypozytywistycznym, okres w którym narodziła się współczesna nauka o literaturze. Chodzi tu o przełom, który miał miejsce w filozofii, dokładniej w epistemologii (lata 70-t...

Łańcuch poznawczy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Te zjawiska, które nie zależą od człowieka (świat natury) należy wyjaśniać. Do świata kultury metoda wyjaśniająca się nie nadaje. Rozumienie jest metodą, która pozwala dotrzeć do zjawisk kultury. Nauki pozytywistyczne oparte są na obiektywizmie. Rozumienie jest procesem podmiotowym, dotyczy, do pew...

Miesis - omówienie relacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1582

mimesis - relacja miedzy dwoma obszarami: rzeczywistość i sztuka. W jaki sposób sztuka odbija, obrazuje rzeczywistość. Między nimi istnieje medium, tzw. pośrednik. W literaturze tym medium jest język. rzeczywistość……………………… medium……………………… sztuka (tworzywo) (podmiot) Na przełomie wieków XIX i XX za...

Przełon antypozytywistyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1309

Przełom antypozytywistyczny zaczyna się w II połowie XIX wieku i początek XX wieku (1870 - lata 30-te XX wieku). W trakcie tego przełomu krystalizują się nauki metodologiczne. HERMENEUTYKA - (Ricouer, Gadamer, Heidegger) na początku myślenia hermeneutycznego stoi Wilhelm Dilthey (rozróżnił on nauki...

Dzieło literackie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

Wygląd uschematyzowany - (ostatnia czwarta warstwa dzieła literackiego w teorii Ingardena) pod wpływem przedstawionych słów czytelnik wyobraża sobie treść. Mają one charakter schematu. Wg Ingardena w treści dzieła literackiego pojawiają się tzw. miejsca niedookreślenia. Nie należy ich mylić z niedo...

Główne problemy struktury dramatu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3920

Irena Sławińska Główne problemy struktury dramatu -strukturę dramatu można badać w różnych przekrojach, każdy z nich może doprowadzić do odsłonięcia zasady, która jest zarazem zasadą całości 1) zdarzenie dramatyczne (akcja) wyraża teorię rzeczywistości twórcy, intryga egzemplifikuje tę teorię spraw...

Epos a powieść

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

MICHAIŁ BACHTIN „ EPOS A POWIEŚĆ” Powieść jest jedynym rozwijającym się i dotąd nie gotowym gatunkiem. Jest ona młodsza od pisma i książek. Do klasycyzmu powieść istnieje nieoficjalnie, jakby na uboczu. Poetyki Arystotelesa czy Horacego ignorują powieść, natomiast naukowe poetyki XIX w. przyłączają...