Koncepcja zarządzania

Koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marek Walczak
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2373

Benchmarking - uczenie się od najlepszych - punkt orientacyjny w terenie, wzorcowe przeds - został wprowadzony pod koniec lat 70. w firmie Xerox - w zarz bench okreś jest jako metoda poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania umożliwiających osiągnięcie najlepszych wyników poprzez uczenie się od...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 910
Wyświetleń: 8099

PROCES PROJEKTOWY merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną (odniesioną do metodologii) dla funkcji wykonawczych. PROJEKTOWANIE -opracowanie koncepcji z uwzględnieniem aspektu metodologicznego. def. problemu (identyfikacja) -> def. prze...

Koncepcje zarządzania - Wykłady cz 1. MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4991

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: modele zarządzania, lean management, istota i cele koncepcji lean management, szczupłe zarządzanie, odchudzone zarządzanie, outplacement, definicja, cele, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zwolnienia monitorowane, cele outplacement, outsourcing, dylem...

Koncepcje zarządzania - Lean management- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Radosław Pyrek
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5586

LEAN MANAGEMENT Lean management - to jedna z nowoczesnych koncepcji zarządzania. To odchudzone lub wyszczuplone zarządzanie. Sama koncepcja nosi nazwę amerykańską, lecz jej rodowód jest japoński. Lean management ma swoje źródło w koncepcji Lean production, czyli odchudzonej produkcji, która została...

Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Radosław Pyrek
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4165

Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej. Model biurokratyczny stworzony został przez Maxa Webera. Określił on reguły funkcjonowania struktury idealnej, takie jak: jasny podział pracy i kompetencji, hierarchia organizacyjna, standaryzacja ról, procedur i uczestnictwa. Generalnym zało...

Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Radosław Pyrek
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3605

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Wyróżniamy 4 typy sieci: Sieci zintegrowane - to zbiór składający się z rozproszonych jednostek tzn. przedstawicielstw, zakładów, filii, które prawnie lub finansowo należą do jednego organizmu gospodarczego. Określa się je mianem grup. Władza jest zlokalizowana w centrali,...

Koncepcje zarządzania - reengineering- ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Radosław Pyrek
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4277

REENGINEERING Reengineering, - to koncepcja biznesowa polegająca na wprowadzaniu radykalnych zmian w procesach biznesowych. Celem zmian jest osiągnięcie maksymalnej efektywności organizacji oraz redukcja kosztów. Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie proc...

Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Radosław Pyrek
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 6083

ORGANIZACJA WIRTUALNA Organizacja wirtualna to nowa forma kreowania struktur przedsiębiorstw, elastycznych i szybko dostosowujących się do coraz szybciej zmieniającego się otoczenia. Podstawy organizacyjne przekształceń tradycyjnych organizacji, w pojawiające się organizacje wirtualne, uwzględniają...

Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4438

Konspekt do I wykładu Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, w światowej nauce i praktyce zarządzania przynoszą wiele nowych koncepcji i metod zarządzania organizacjami, w tym koncepcji i metod zarządzania. Nauka ta wywodzi się z przedmiotu Teoria organizacji i zarządzania i ...

Koncepcje zarządzania - wykłady cz.2- MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3122

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: metoda kół jakości, cykl pracy kół jakości, filozofia Seikatsu i Gemeinschaft, japońskie metody zarządzania, metoda 5S - Harmonia porządku, Hoshin Kanri, Etapy wdrażania metody Hoshin Kanri, zasady Hoshin Kanri, japoński menedżer, nemawashi, liderzy, ...