Filozofia i etyka

Etyka ateistyczna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Robert Rynio
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2226

Przedstaw podstawowe zasady etyki ateistycznej (chrześcijaństwo niewierzących), za M. Przełęckim. Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa j...

Filozofia - zagadnienie kosmologiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Jacek Widomski
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: U podstaw rzeczywistości jest WODA, POWIETRZE, OGIEŃ, AFEIRON (BEZKRES). Za-stanawiali się, czy w obrębie rzeczywistości da się znaleźć pierwiastek? Czyli wspólny mia-nownik, do którego można sprowadzić to co jest. Chodziło o to, aby u podstaw rze...

Filozofia - zagadnienia na egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Bukowski
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 5012

1.nurt heraklitejski i parmenidejski 2.podobieństwa św. Augustyn (niestety drugiego filozofa nie mam zapisanego) 3.idea u Platona i u Locka 4.następcy Platona 5.epistemologia, koncepcja prawdy 6.filozoficzna sylwetka Sokratesa 7.koncepcja bytu Arystotelesa i chyba Platona 8.św. Tomasz jako przedsta...