Zarządzanie zmianą organizacyjną

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 1
Wyświetleń: 106

2012-12-19 WYKŁAD 6. MENED EROWIE „JUTRA” W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NOWE ROLE MENED ERA Teorie i modele społeczne (organizacyjne teorie zmiany, które kształtują koncepcyjnie nasze wyobra enie o organizacji i mened erze) Oczekiwania społeczeństwa w stosu...

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 6
Wyświetleń: 120

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Chiński ideogram słowa „kryzys” jest kombinacją dwóch terminów: „zagro enie...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 110

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania charakterystyczn...

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 148

2012-11-18 WYKŁAD 4. LUDZIE W PROCESIE ZMIAN ORGANIZAYCJNYCH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska PŁASZCZYZNY PROCESU ZMIAN U LUDZI Emocjonalna – popieranie, wyra anie entuzjazmu, identyfikowanie się, zadowolenie. Motoryczna – działanie, dą enie do pewnych skutków, sprzyjanie pewnym postawom i dzi...

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 11
Wyświetleń: 143

2012-10-27 ETAPY PROCESU ZMIENIANIA ORGANIZACJI 2. Przyjęcie określonej strategii zmieniania. 3. Zaplanowanie procesu przebiegu zmian adekwatnie do typu (1) i strategii (2) zmian. WYKŁAD 3. PROCES WPROWADZENIA ZMIAN 4. Wdro enie zmian. 5. Kontrola całego procesu. ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab....

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 16
Wyświetleń: 289

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zmianą prof...

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 91

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie zmian – tro...