Ubezpieczenia - strona 10

Ubezpieczenia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 126

Wykład 19 lutego 2011 Ubezpieczenie - konkretna metoda, rodzaj zabezpieczenia Teorie podejścia do ryzyka: a) ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) b) ryzyko jako możliwość wystąpienia strat c) ryzyko jako niepewność mierzalna (tę niepewność można przypisać prawdopodobieństwu zrealizowania się)...

Ubezpieczenia - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 135

Wykład 25 lutego 2011 Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie horyzontalne) ubezpieczający ryzyko  składka  zdarzenie losowe  strata  świadczenie zakład ubezpieczeń Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie wertykalne) ryzyko = (zarządzanie ryzykiem) = składka ubezpieczający: - świadomość...

Ubezpieczenia - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 164

składka ubezpieczeniowa (contribution) -składka zależna od statusu materialnego składka w znaczeniu aktuarialnym - zależy od poziomu wnoszonego ryzyka Wykład 4 marca - notatki ręczne Wykład 11 marca Składka ubezpieczeniowa  składka „ubezpieczeniowa” (Premium) (contribution) - bardziej wkład niż s...

Ubezpieczenia - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 87

29 kwietnia 2011 r. Czynniki kształtujące popyt na ochronę ubezpieczeniową 1) Czynniki ekonomiczne - tempo wzrostu gospodarczego - kondycja finansowa podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) 2) Polityka państwa - system zabezpieczenia społecznego - zakres przymusu ubezpiecze...

Cechy umowy ubezpieczeniowej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 180

CECHY UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ: umowa nazwana - ustawowo uregulowana (kodeks cywilny i kodeks morski), umowa konsensualna - dochodzi do skutku za zgodą obu stron, umowa odpłatna, umowa dwustronnie zobowiązująca- obie strony są wobec siebie dłużnikami i wierzycielami umowa najwyższej dobrej wiary - ob...

Cechy umowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 109

CECHY UMOWY: ma charakter dwustronnie zobowiązaniowy, kwalifikowana (ściśle określone podmioty w roli stron), odpłatna, konsensualna, nienazwana - jej treść nie jest przewidziana w KC. Stosunek prawny umowa reasekuracji jest wewnętrzny. Brak norm prawnych regulujących szczegółowo umowę reasekuracji...

Cel funcjonowania S.A. i TUW - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 69

CEL FUNKCJONOWANIA S.A. I TUW: S.A. - maksymalizowanie zysków, TUW - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej określonych grup społecznych czy zawodowych. Są to instytucje działające na zasadzie no-profit. PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH ZE WZGLĘDU NA TRADYCJE, PRZEDMIOT UBEZPIECZEN...

Wykład o dyspresji

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 80

DYSPERSJA (transfer) RYZYKA - częściowe przeniesienie ryzyka na inną osobę lub grupę osób. Nie zawsze jest możliwe. Może mieć charakter częściowy lub całkowity. Częściowy - polega na dyspersji ryzyka, czyli na tym, że finansowe skutki realizacji ryzyka zostają rozłożone na grupę podmiotów (np. prze...

Działania prewencyjne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 86

DZIAŁANIA PREWENCYJNE: finansowanie: badania naukowe, innowacje techniczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju prewencji, organizacje ochrony środowiska naturalnego, bezpłatne okresowe badania lekarskie, akcje szczepień (Np. PZU finansowało badanie serca). działania techniczno-ubezpieczeniowe: prze...

Funkcje finansowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 110

Funkcje finansowe: Funkcja redystrybucyjna - związana z ideą ubezpieczeń, zgodnie z którą poprzez ubezpieczenia gromadzone są środki dzielone w związku z wypłata odszkodowań. Prowadzi to do redystrybucji dochodów. Redystrybucja w ubezpieczeniach różni się od innych jej rodzajów tym, że jest ogranic...