Ubezpieczenia - strona 10

Systematyka ubezpieczeń osobowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 111

Temat: Systematyka ubezpieczeń. Systematyzować ubezpieczenia - określić strukturę portfela ubezpieczeń. Portfel ubezpieczeń - wszystkie ubezpieczenia, które funkcjonują w danym okresie czasu. Walory teoretyczne, - jeśli dokonamy prawidłowej systematyki ubezpieczeń, łatwiej będzie poznać istotę i fu...

Wartość systemu ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 85

System ubezpieczenia na wartość częściową: Ma zastosowanie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku, w sytuacji, gdy ten rodzaj ubezpieczenia traktuje się jako dodatek do ubezpieczenia od ognia. Taki dodatek, który nie może funkcjonować samodzielnie. Ubezpieczający deklaruje kwotę, któr...

Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 60

Temat: Zagadnienia organizacyjne: Program zajęć: Związki występujące pomiędzy ryzykiem a ubezpieczeniami (definicja ryzyka w ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, które można ubezpieczyć) Zarządzanie ryzykiem Miejsce ubezpieczenia wśród różnych metod Definicja ubezpieczenia, wady, zalety Sposoby zarządz...

Zasada pełności - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 107

Zasada pełności - postuluje zapewnienie ubezpieczonym takiego finansowego pokrycia strat losowych, jaki w danych warunkach jest możliwy do osiągnięcia: Warunki ekonomiczne Warunki techniczne Warunki prawne Aspekty wychowawcze Zasada dotyczy głównie ubezpieczeń majątkowych Według KC: Szkody - wszelk...

Cechy umowy ubezpieczeniowej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 151

CECHY UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ: umowa nazwana - ustawowo uregulowana (kodeks cywilny i kodeks morski), umowa konsensualna - dochodzi do skutku za zgodą obu stron, umowa odpłatna, umowa dwustronnie zobowiązująca- obie strony są wobec siebie dłużnikami i wierzycielami umowa najwyższej dobrej wiary - ob...

Cechy umowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 85

CECHY UMOWY: ma charakter dwustronnie zobowiązaniowy, kwalifikowana (ściśle określone podmioty w roli stron), odpłatna, konsensualna, nienazwana - jej treść nie jest przewidziana w KC. Stosunek prawny umowa reasekuracji jest wewnętrzny. Brak norm prawnych regulujących szczegółowo umowę reasekuracji...

Cel funcjonowania S.A. i TUW - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 60

CEL FUNKCJONOWANIA S.A. I TUW: S.A. - maksymalizowanie zysków, TUW - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej określonych grup społecznych czy zawodowych. Są to instytucje działające na zasadzie no-profit. PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH ZE WZGLĘDU NA TRADYCJE, PRZEDMIOT UBEZPIECZEN...

Wykład o dyspresji

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 60

DYSPERSJA (transfer) RYZYKA - częściowe przeniesienie ryzyka na inną osobę lub grupę osób. Nie zawsze jest możliwe. Może mieć charakter częściowy lub całkowity. Częściowy - polega na dyspersji ryzyka, czyli na tym, że finansowe skutki realizacji ryzyka zostają rozłożone na grupę podmiotów (np. prze...

Działania prewencyjne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 76

DZIAŁANIA PREWENCYJNE: finansowanie: badania naukowe, innowacje techniczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju prewencji, organizacje ochrony środowiska naturalnego, bezpłatne okresowe badania lekarskie, akcje szczepień (Np. PZU finansowało badanie serca). działania techniczno-ubezpieczeniowe: prze...

Funkcje finansowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 91

Funkcje finansowe: Funkcja redystrybucyjna - związana z ideą ubezpieczeń, zgodnie z którą poprzez ubezpieczenia gromadzone są środki dzielone w związku z wypłata odszkodowań. Prowadzi to do redystrybucji dochodów. Redystrybucja w ubezpieczeniach różni się od innych jej rodzajów tym, że jest ogranic...