Ubezpieczenia - strona 10

Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 132

Deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego - systemy: Wyjaśnienie - przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający musi podać do zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawdą - wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka (niebezpieczeństwa) System anglosaski - obowiązki deklaracji spontanicznych, ubezpi...

Odszkodowania i ich podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 227

Zasada odszkodowania (la principe indemnitaire, Besson, 304) Zakres działania Ubezpieczenia majątkowe: odszkodowanie regres KC 828 (każdy kto spowoduje szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia) zakaz kumulacji odszkodowań Ubezpieczenia osobowe: świadczenie nieodszkodowawcze brak regresu dopuszcza...

Kryteria podziału ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 241

Podział ubezpieczeń na podzbiory według kryterium liczby podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową: Ubezpieczenia jednostkowe Ubezpieczenia zbiorowe - to takie, w których ryzyka jednego rodzaju zostają pokryte przez objęcie większej liczby przedmiotów albo podmiotów jedną umową ubezpieczenia. Ubez...

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 89

Podział ubezpieczeń dokonywany według kryterium przedmiotu ubezpieczenia na: majątkowe i osobowe. Prawny podział ubezpieczeń - zawarty w kodeksie cywilnym. Przedmiotem ubezpieczenia osobowego są dobra osobiste człowieka: Zdrowie Życie Zdolność do pracy Obejmują nie tylko ochroną ubezpieczeniową zda...

Reasekuracja, podział wtórny i dalszy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 181

Reasekuracja. Zakład ubezpieczeń, który przejął to ryzyko może dokonać wtórnego podziału ryzyka - reasekuracji. Podział wtórny i dalszy Definicje reasekuracji: Przez umowę reasekuracji reasekurator (zwany cesjonariuszem) w zamian za odpowiednią opłatą - przejmuje od zawodowego ubezpieczyciela (zwan...

Systematyka ubezpieczeń osobowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 108

Temat: Systematyka ubezpieczeń. Systematyzować ubezpieczenia - określić strukturę portfela ubezpieczeń. Portfel ubezpieczeń - wszystkie ubezpieczenia, które funkcjonują w danym okresie czasu. Walory teoretyczne, - jeśli dokonamy prawidłowej systematyki ubezpieczeń, łatwiej będzie poznać istotę i fu...

Wartość systemu ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 83

System ubezpieczenia na wartość częściową: Ma zastosowanie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku, w sytuacji, gdy ten rodzaj ubezpieczenia traktuje się jako dodatek do ubezpieczenia od ognia. Taki dodatek, który nie może funkcjonować samodzielnie. Ubezpieczający deklaruje kwotę, któr...

Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 58

Temat: Zagadnienia organizacyjne: Program zajęć: Związki występujące pomiędzy ryzykiem a ubezpieczeniami (definicja ryzyka w ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, które można ubezpieczyć) Zarządzanie ryzykiem Miejsce ubezpieczenia wśród różnych metod Definicja ubezpieczenia, wady, zalety Sposoby zarządz...

Zasada pełności - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 103

Zasada pełności - postuluje zapewnienie ubezpieczonym takiego finansowego pokrycia strat losowych, jaki w danych warunkach jest możliwy do osiągnięcia: Warunki ekonomiczne Warunki techniczne Warunki prawne Aspekty wychowawcze Zasada dotyczy głównie ubezpieczeń majątkowych Według KC: Szkody - wszelk...

Ubezpieczenia - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 90

*w żadnym akcie prawnym nie występuje określenie ubezpieczenie gospodarcze Ustawa o działalności ubezpieczeniowej: Art. 1.1. ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych podział na dwa działy ze względu na okres ochrony Dział I - ubezpie...