Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Strategia organizacji

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Dokument ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: proces zarządzania zasobami ludzkimi, portfel kompetencji, zasady zarządzania strategicznego, podstawowe kierunki działań strategicznych, wspieranie aktywizacji zawodowej, systemy płacowe, płaca zasadnicza, szczeble techniczne, systemy płac zas...

26.01.2009
1
207
Pobierz

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Auto Lak (12 stron).doc

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Dokładna tematyka notatki jest następująca: strategia rozwoju przedsiębiorstwa, auto-lak, opis przedsiębiorstwa, analiza strategiczna, obszary analizy strategicznej, trudności jakie stwarza otoczenie mikro- i makrootoczenie, przedsiębiorstwo, silne strony firmy, wady firmy, czynniki, waga, siła, wy...

26.01.2009
1
257
Pobierz

Strategia

  • Uniwersytet Łódzki
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Prezentacja, pt.: Zasady tworzenia budżetu zadaniowego, 13 slajdów. W pliku poruszone zostały takie kwestie jak: Budżet Zadaniowy - zasady tworzenia, cele, wady i zalety, mierniki; Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny. 2. Wykłady dotyczące strategii rozwoju gminy, 5 stron. W notatce znajdziecie ...

17.06.2012
3
236
Pobierz

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Z notatek liczących 25 stron możemy dowiedzieć się, jakie stanowisko w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw zajmują poszczególne teorie przedsiębiorstwa, poznamy model zachowania się przedsiębiorstwa, schemat analityczny procesów konkurencji międzynarodowej, model 5 sił Portera, wymiary "...

28.06.2012
10
257
Pobierz

Strategia rozwoju gminy - prezentacje

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  • dr Andrzej Jagodziński
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

W pierwszej prezentacji zostały poruszone takie kwestie, jak: samorząd terytorialny, jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, samorząd wojewódzki; ustrój samorządu terytorialnego. Druga prezentacja zawiera: Pojęcie organizacji publicznej i zarządzania publicznego; Planowanie i zarzą...

16.06.2012
2
316
Pobierz

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa J i S Nicholson LTD

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Z notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak opis przedsiębiorstwa braci Nicholsonów, analiza strategiczna, strategia przedsiębiorstwa. STRTEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA J i S Nicholson LTD. Wizytówka firmy. Przedsiębiorstwo J i S Nicholson LTD jest zlokalizowane w południowej Anglii, zajmuje...

26.01.2009
4
162
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie