Prowadzenie działalności gospodarczej

Wykład - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -system legalizujący działalność gospodarczą osób fizycznych -podstawa prawna - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej -prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki -przekazywanie danych i ...

16.07.2013
4
102
Pobierz

Wykład - działalność gospodarcza fundacji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA FUNDACJI -w rozmiarach służących realizacji jej celów; po spełnieniu ustawowo określonych warunków, i że jest to działalność akcesoryjna w stosunku do podstawowego celu fundacji, jakim jest prowadzenie działalności statutowej -podstawa prawna - ustawa o fundacjach i rozporzą...

16.07.2013
0
75
Pobierz

Wykład - definicja firmy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

FIRMA -atrybut i specyficzna nazwa przedsiębiorcy, identyfikująca go słownie w obrocie prawnym, w relacjach wzajemnych, a także wobec wymiaru sprawiedliwości, administracji i innych instytucji publicznych -przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo działając pod firmą -firma jest dobrem osobi...

16.07.2013
0
42
Pobierz

Wykład - informacje gospodarcze

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

INFORMACJE GOSPODARCZE -informacje dotyczące wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów -akt prawny - ustawa o udostępnianiu inf gospodarczych i wymianie danych gospodarczych -inf gospd - dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, dany identyfikacyjne osoby fizyczne, dane dotyczące zobowiąza...

16.07.2013
0
44
Pobierz

Wykład - produkt bezpieczny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

PRODUKT BEZPIECZNY - produkt, który w zwykłych lub innych warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu z jego korzystania, jego rodzaju, sposobu uruchomienia, konserwacji i instalacji nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie związane z jego wykorzystaniem, uwz...

16.07.2013
0
49
Pobierz

Wykład - specjalna strefa ekonomiczna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA- wyodrębniona, niezamieszkałą część terytorium państwa, w obrębie której możliwe jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego danego obszaru oraz niwelowanie różnic zachodzących pomiędzy poszczególnymi regionami, w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin DG, rozw...

16.07.2013
2
68
Pobierz

Wykład - społeczna gospodarka rynkowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA - klauzula określająca ustrój społeczno-gospodarczy państwa polskiego. W odróżnieniu od ustroju politycznego odnoszącego się do prawno - instytucjonalnych rozwiązań w zakresie struktury i funkcjonowania władzy publicznej, ustrój społeczno -gospodarczy określa strukturę w...

16.07.2013
1
61
Pobierz

Wykład - spółka skarbu państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA - jedna z form organizacyjno strukturalnych prowadzenia DG przez państwo. -SP jako specyficzna osoba prawna i cywilnoprawne uzewnętrznienie państwa podejmując się wykonywania DG może do tego celu wykorzystać wszystkie prawnie możliwe formy organizacyjno-strukturalne -dominują...

16.07.2013
0
54
Pobierz

Wykład - upadłość przedsiębiorcy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - postępowanie upadłościowe polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Istnieje także możliwość wszczęcia postępowania naprawczego przez przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością -akt prawny: ustawa o prawi...

16.07.2013
0
73
Pobierz

Wykład - wspólnik spółki cywilnej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej

WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ - spółka prawa cywilnego jest prawnoorganizacyjną formą współdziałania gospodarczego osób, może być założona dla każdego celu gospodarczego: jednorazowego lub długotrwałego -spółka ta nie ma zdolności prawnej więc DG prowadzą wspólnicy spółki cywilnej -spółka cywilna nie j...

16.07.2013
0
57
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie