Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki do wykladow

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Pera
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 16.10.2012
Pobrań: 41
Wyświetleń: 812

Międzynarodowe stosunki walutowe Istota międzynarodowych stosunków walutowych Powstanie międzynarodowych stosunków walutowych datuje się od momentu, kiedy ukształtowały się na świecie systemy pieniężne wyróżniające poszczególne kraje. Wcześniej, w starożytności handel towarami odbywał się na zasadz...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 158

4.10.2011r. MSG to transakcje gospodarcze między podmiotami należącymi do różnych państw. To transakcje które różnią się od transakcji wewnątrz krajowych. Prawo jest jednolite i rozliczana jest w tej samej walucie-firmy w obrębie jednego kraju (mają tutaj również znaczenie język i zwyczaje. Transak...

Ogólne zasady kształtujące ceny towarów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 103

04.12.2012 Kontynuacja o ogólnych zasadach kształtujących ceny towarów. Wskaźnik Terms of Trade Formuła terms of trade ? TP- Wskaźnik cenowych terms of trade Pexprim-średni w badanym okresie poziom cen towarów eksportowanych Pex 0- średni w okresie wyjściowym poziom cen towarów eksportowanych P O-ś...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 201

18.12.2012 Handel wewnątrzgałęziowy- wyróżniliśmy 2 grupy towarów: dobra jednorodne i dobra zróżnicowane. Dobra jednorodne dla odbiorcy różnią się ceną, to np. surowce przemysłowe (węgiel, miedź), surowce rolne. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne aby dany kraj eksportował i importo...

Międzynarodowy system handlowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 108

08.01.2013 15:30-- 30.01.2013 EGZAMIN Międzynarodowy system handlowy To reguły i zasady prowadzenia wymiany międzynarodowej. Podstawa MSH są dwie zasady o których wcześniej była mowa- Klauzula narodowa i KNU. Aby te 2 zasady mogły działać sprawnie w praktyce należało utworzyć międzynarodową organiz...

Tendencje na rynku swiatowym, terms of trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 193

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 23.11.2011r. Długookresowe tendencje cen na rynku światowym: Generalnie po II wojnie światowej ceny towarów standaryzowanych rosły wolniej niż ceny produktów zindywidualizowanych Ceny towarów zindywidualizowanych - korelacja ze stanem aktywności gospodark...

Teorie Międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 217

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 26.10.2011r. TEORIA OBFITOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1933) Teoria łączy specjalizację krajów z wielkością posiadanych przez nie zasobów czynników produkcji Eli Heckscher (starszy;d), Bertil Ohlin (dostał Nobla za tę teorię - Heckscher nie) całą tę teorię op...

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 197

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 7.12.2011r. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału (biorcy kapitału) Wpływ na zasoby kapitału Wpływ na bilans płatniczy (niekoniecznie jest to jednoznacznie pozytywne zjawisko, ale wszystkie kraje starają się przyciągać inwestorów zagranicznyc...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 183

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 30.11.2011r. Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowe przepływy kapitału są to wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy kapitały przez granicę (mamy do czynienia wówczas, gdy kapitał przekracza granicę danego państwa). Rodzaje przepływu ka...

Przestepczosc zorganizowana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 159

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 14.12.2011r. c.d. Cechy grup przestępczości zorganizowanej na świecie: Transnarodowy charakter (działają w całej gospodarce światowej, przekraczają granice państwowe, bardzo szybko dokonują ekspansji i internacjonalizacji na kolejne rynki zagraniczne) Zor...