Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1799

Prof. zw. dr hab. Halina Buk Konsolidacja sprawozdań finansowych WYKŁAD 3 Założenia dla konsolidacji prawo własności jednostki dominującej do majątku i wyników działalności jednostek zależnych jest proporcjonalne do udziału w ich kapitale podstawowym grupa jednostek gospodarczych stanowi umowną cał...

Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1981

Konsolidacją metodą pełną na dzień bilansowy - etapy Agregacja danych ze sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją w każdej z jednostek zależnych o...

Podstawowe zagadnienia- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1792

WYKŁAD 1 Motywy tworzenia grup kapitałowych. I. Uzyskanie efektu skali Zwiększenie konkurencyjności grupy kapitałowej Zwiększenie udziału na rynku własnej firmy Wzmocnienie siły nabywczej i rynkowej Zmniejszenie i dywersyfikacja ryzyka rynkowego Większy i potencjalnie korzystniejszy dostęp do zasob...