pomiar mocy czynnej i biernej odbiorników trójfazowych - omówienie

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 100
Podgląd dokumentu

Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej
Ćwiczenie laboratoryjne nr 11
Pomiar mocy czynnej i biernej odbiorników trójfazowych metodą bezpośrednią
Ocena:
Cel ćwiczenia:
Poznanie sposobów pomiaru mocy biernej i czynnej odbiorników trójfazowych metodą bezpośrednią. Poznanie sposobów łączenia układów do pomiaru mocy (układ Arona).
Spis przyrządów:
amperomierz magnetoelektryczny zakresy 2,5A/5A klasa 0,5
amperomierz magnetoelektryczny zakres 5A/10A klasa 0,5
watomierz zakresy dla U: 100V/200V/400V
zakresy dla I: 2,5A/5A
klasa 0,5
woltomierz zakresy 150V/300V klasa 0,5
woltomierz zakresy 150V/300V klasa 0,5
posobniki 300 na 600 V
Schemat połączeń:
Tabele pomiarowe:
Pomiary prądów w poszczególnych fazach i napięć międzyfazowych:
I1 I2 I3 zakres
skala
odczyt wynik
ΔI1 zakres
skala
odczyt wynik
ΔI2 zakres
skala
odczyt wynik
ΔI3 A
dz.
dz.
A
A
A
dz.
dz.
A
A
A
dz.
dz.
A
A
bez obciążenia
2,5
100
89,0
2,22
±0,02
5
100
30,0
1,50
±0,03
5
100
43,5
2,17
±0,03
żarówka + silnik
5
100
76,0
3,80
±0,03
5
100
62,0
3,10
±0,03
5
100
63,0
3,15
±0,03
silnik
5
100
50,0
2,50


(…)

… z różniczki zupełnej:
Błąd S policzono z różniczki zupełnej:
Współczynnik mocy:
- bez obciążenia
cosϕ = 0,64±0,04 - silnik + żarówka
cosϕ = 0,10±0,02 - silnik
Błąd współczynnika mocy policzono z różniczki zupełnej:
Moc bierną obliczono z równania:
Błąd mocy biernej policzono z równania:
Pomiar mocy biernej
I1 U1 P1 Q
ΔQ
zakres
skala
odczyt wynik
ΔI1 zakres
skala
odczyt wynik
ΔU1 zakres U
zakres I
skala…
… jak i niesymetrycznych.
Do pomiaru mocy biernej w układach symetrycznych stosuje się układ z jednym watomierzem, który pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników niż ma to miejsce w przypadku układu Arona.
Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej nazywa się współczynnikiem mocy. Należy dążyć do utrzymania wartości tego współczynnika w pobliżu jedności ponieważ w tym przypadku prąd pobierany ze źródła jest najmniejszy…