Polska w latach osiemdziesiątych

Notatkę dodano: 09.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 84
Podgląd dokumentu

POLSKA W LATACH OSIEMDZIESIATYCH
31 grudnia 1982 stan wojenny został zawszony. Nie zwiększyły się jednak swobody obywatelskie. Nadal istniały ustawy o szczególnej regulacji praw, sądy doraźne, wydawano wyroki śmierci. Władza gotowa była wszelkimi środkami bronić swojego środowiska. Wydano wyroki na ambasadorów - Spasowskiego w Waszyngtonie i Rurarza w Tokio. Obaj w imieniu PRL nie przyjęli decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, przeciw której zaprotestowali. Poprosili oni o azyl polityczny odpowiednio w Waszyngtonie i Tokio, a do Polski powrócili dopiero w latach 90-tych. 22 lipca 1983 stan wojenny został zniesiony. Władza dalej jednak działała represyjnie. Wprowadzono poprawki do konstytucji, w których określono warunki, zasady na jakich można wprowadzać stan wojenny. W czerwcu 1984 odbyły się wybory do Rad Narodowych ( - samorządów terytorialnych). Był to pewnego rodzaju test przed wyborami do sejmu. Frekwencja wyniosła 57%, co wskazywało na zmęczenie społeczne, frustrację. W dodatku listy obecności osób, które wzięły udział w wyborach udostępniono biurom paszportowym. Wiele osób poszło więc także z obawy, że później będą mieć problemy z jego wydaniem. Społeczeństwo przede wszystkim zmęczone było walką z reżimem komunistycznym. W prawdzie stan wojenny został zniesiony, ale choćby kwestię samorządów studenckich odsunięto w czasie. Władza obawiała się wrzenia młodych. Czerwiec/lipiec 1986 miał miejsce X zjazd PZPR. Na I sekretarza ponownie wybrany został Jaruzelski. Partia słabła. Ilość członków PZPR z 3 milionów spadła do 2milinów 100 tysięcy. W 1986 odbyły się wybory do sejmu. Frekwencja wyniosła 66%. Władze skompromitowały jeszcze wydarzenia sprzed wyborów, z kwietnia i maja 1986. Wówczas to na Ukrainie miała miejsce katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wszystko to początkowo owiane zostało wielką tajemnicą, a następnie bagatelizowano problem. Ludzie próbowali bronić się na własna rękę. Społeczeństwo dostrzegło jednak, że władza kłamie i jest w stanie wiele poświęcić, by tylko zachować twarz. Jesienią 1986 Kiszczak ogłosił amnestię. Uwolniono wówczas zwolniono część więźniów politycznych.
Sytuacja międzynarodowa również rzutowała na wydarzenia w Polsce. W ZSRR Gorbaczow wprowadził głasnost, pierestrojkę, uskorienije. Ekipa Jaruzelskiego zaczęła zdawać sobie sprawę, że jest wewnętrznie niereformowalna. Starała się jednak za wszelką cenę pozostać przy władzy. W tym celu 29 listopada 1987 ogłoszono referendum. Miało ono na celu zdobycie choćby werbalnego poparcia społeczeństwa. Zadano 2 pytania:
1) Czy jesteś za głębokim modelem polskiej demokracji?
2) Czy jesteś za koniecznymi przemianami gospodarczymi, nawet kosztem 2-3 letnich wyrzeczeń społecznych?