Polityka strategiczna firmy

Notatkę dodano: 24.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 84
Podgląd dokumentu

POLITYKA STRATEGICZNA FIRMY Polityka strategiczna to zindywidualizowane odniesienia do konkretnego podmiotu rynkowego, koncepcja funkcjonowania i rozwoju firmy.

Polityka strategiczna , to tworzony w warunkach posiadanego potencjału gospodarczego zbiór założeń dotyczących:

Wizji, misji i celów kierunkowych firmy,

Sposobów osiągania aktualnie prowadzonych rodzajów działalności,

Określanie rodzajów działalności, które będzie się prowadzić w przyszłości,

Sposobami zarządzania tymi rodzajami działalności

STRUKTURA POLITYKI STRATEICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zbiór celów kierunkowych

wyrażający wizję i tożsamość

przedsiębiorstwa

KONCEPCJA ROZWOJU

DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

KONCEPCJA DOSTOSOWANIA

WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘRTRZNEGO

Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania zakresu działania przedsiębiorstwa

POLITYKA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania, relacje, trendy obszaru działania przedsiębiorstwa oraz między nimi i otoczeniem

Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania kluczowych oddziaływań zarządzających w ramach przedsiębiorstwa

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

BUDOWANIE POTĘGI przedsiębiorstwa wymaga zoperacjonizowania polityki strategicznej i uwzględnienia w jej ostatecznym kształcie 3 podstawowych elementów:

otoczenie funkcjonowania firmy - otoczenie daje szanse oraz zagrożenia

formy organizacyjno-prawnej podmiotu - organizacja - podział na komórki, szczeble, piony; forma prawna określa kto jest właścicielem; ilustruje formę odpowiedzialności

czasu przyszłego - problem czasu przyszłego dotyczy branż, przemysłu

UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POLITYKI STRATEGICZNEJ

Zewnętrzne:

rynek (popyt)

technologie wytwarzania

kultura organizacyjna społeczeństwa (odzwierciedla pewne normy i tendencje)

system zarządzania gospodarką i państwem (powinien tworzyć pewne priorytety)

Wewnętrzne:

Formalna struktura i procedury organizacyjne (maksymalne uproszczenie)

Kierownicy i prawnicy (podstawowy zasób niematerialny)

Technologie wytwarzania ( sfera produkcji, działalność podstawowa)

Kultura wewnątrz-organizacyjna (pewne normy , wartości, które są tworzone w