Pojęcie potrzeby - wykład

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Wyświetleń: 123
Podgląd dokumentu

Mikroekonomia, Pojecie `potrzeby'

Potrzeby ludzkie:

Potrzeba - wynikające ze stanu braku pożądanie czegoś niezbędnego (stan braku sam w sobie nie wywołuje jeszcze potrzeby).

Hierarchia potrzeb według Abrahama Maslowa:

Według Maslowa potrzeby wyzszych poziomów mogą pojawić się wyłącznie po zaspokojeniu (pełnym lub częściowym) potrzeb z poziomów niższych.

Bariery zaspokajania potrzeb:

Finansowe (ekonomiczne)

Podażowe - na rynku brak tego czegoś (dobra, usługi), co zaspokaja nasze potrzeby.

Prawne - prawo nam zabrania czegoś, na co odczuwamy potrzebę.

Administracyjne - związane z tym, że aby coś kupić musimy mieć specjalne upoważnienia do zakupu np. recepty, zakupy w MAKRO, zakupy „na kartki” w okresie socjalizmu.

Społeczne - związane z faktem, iż czegoś nam nie wypada robić.

Religijne

Czasowe - z oczywistych przyczyn nie można być w dwóch miejscach w tym samym czasie.

Związane z wysiłkiem - nie chce nam się robić czegoś, by osiągnąć daną potrzebę.

Rodzaje dóbr:

Dobra wolne - występują w przyrodzie w naturalnej postaci, umożliwiającej bezpośrednią konsumpcję/użytkowanie. Nie są wynikiem działalności produkcyjnej człowieka.

Dobra gospodarcze - są wynikiem działalności produkcyjnej

Dobra konsumpcyjne - zaspokajają potrzeby konsumentów.

Dobra produkcyjne - uczestniczą w dalszym procesie produkcyjnym.

(Niektóre dobra mogą być zarówno konsumpcyjne jak i produkcyjne - zależnie od nabywcy i celu).

BIOLOGICZNE

Są to potrzeby wrodzone, wynikające z fizjologii, niezbędne do życia, wspólne dla wszystkich zwierząt np. oddychanie, jedzenie.

SPOŁECZNE

Są to potrzeby nabyte (wyuczone), wynikające z funkcjonowania w pewnych grupach społecznych.

PSYCHICZNE

Są to potrzeby wynikające z psychiki organizmu np. potrzeba samodoskonalenia, akceptacji, czy miłości.

POTRZEBY

Potrzeba

Samorealizacji

Potrzeba

Szacunku i Uznania

Potrzeba

Miłości i Przynależności

Potrzeba

Bezpieczeństwa