Pojęcie małej firmy

Notatkę dodano: 12.05.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 147
Podgląd dokumentu

LITERARURA Bogdan Piasecki „Ekonomika i zarządzane małą firmą”, PWN Warszawa 1998 r.

Maciej Łuczak „Przedsiębiorczość w zarządzaniu małą firmą”, Warszawa 2003 r.

Marian Strużycki „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie”, 2002 r.

Jan Targalski „Przedsiębiorczość i rozwój formy”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999 r. Krzysztof Safin „Zarządzanie małą firmą”, Wydanie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003 r.

DEFINICJA MAŁEJ FIRMY Pierwsza klasyfikacja w Europie - Raport Boltona 1971 rok - Wielka Brytania.

W celu wyodrębnienia małych i średnich przedsiębiorstw stosujemy kryteria jakościowe oraz ilościowe.

Kryteria ilościowe: ilość zatrudnionych,

roczny obrót,

ilość pojazdów (dla firm transportowych),

udział w rynku.

Kryteria jakościowe: finansowa niezależność (max do 25% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu dużych firm),

jedność własności i kierowania przedsiębiorstwem.

[ W przypadku dużych przedsiębiorstw - dualizm w zarządzaniu; rozejście właścicieli i menedżerów. ]

[ Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej właściciel firmy jest jej menedżerem jednocześnie. ]

Small Business Act - 1953 rok - USA - mała firma jest taką jednostką, która stanowi niezależną własność, działa niezależnie; nie dominuje na rynku, na którym operuje.

W Europie zaczęto wyodrębniać sektor małych i średnich przedsiębiorstw na początku lat 70-tych.

Unia Europejska - MSP, np. (kryterium zatrudnienia):

Holandia - do 100 osób,

Dania - małe do 20 osób, a średnie od 20 do 100 osób,

Francja - do 10 osób.

Definicja MSP (art. 104-109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) od 1.01.2005r.

Mikro przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):

zatrudniał mniej niż 10 pracowników,

osiągnął roczny obrót do 2 mln EURO lub

osiągnął sumę aktywów do 10 mln EURO.

Mały przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):

zatrudniał mniej niż 50 pracowników,

osiągnął roczny obrót do 10 mln EURO lub

osiągnął sumę aktywów do 10 mln EURO (suma bilansowa).

Średni przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):

zatrudniał mniej niż 250 pracowników,

osiągnął roczny obrót do 50 mln EURO lub

osiągnął sumę aktywów do 43 mln EURO.