PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO

Notatkę dodano: 01.08.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 106
Podgląd dokumentu

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO
 Stosunek cywilnoprawny zobowiązany i uprawniony (stosunek między przynajmniej dwoma podmiotami np własność).  Kategoria stosunku prawnego ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO:
 Podmioty - ciąży na nich obowiązek, są uprawnione  Przedmioty - to co jest przedmiotem świadczenia, np rzecz sprzedawana  Treść 3 kategorie podmiotów:
 Osoba fizyczna - człowiek każdy  Osoba prawna  Ułomne osoby prawne - nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolności prawne (szczególna kategoria - mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa) OSOBY FIZYCZNE - najstarsza kategoria. 
Zdolność prawna - możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków (cecha każdej osoby prawnej, każdy ma taką samą zdolność prawną). 
Zdolność do czynności prawnych - możliwość nabycia praw, zaciągnięcia zobowiązań. Jest różnicowana (np osoba w śpiączce, albo dziecko nie może sama zarządzać, nie może podejmować decyzji, nie jest w stanie, także ze względu na zdrowie psychiczne). 
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH MOŻE BYĆ,
Wszystkie osoby fizyczne kwalifikujemy do jednej z grup:
 Brak zdolności (osoby ubezwłasnowolnione, osoby poniżej 13 roku życia). Nawet osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych, może ona drobne umowy zawierać, np zakupy. Nie mogą takie osoby tworzyć umów jednostronnych, nie mogą sporządzać testamentów. Nie może kupić komputera, telefonu, itd, tylko rzeczy, które są czynnościach bagatelnymi.  Ograniczona, częściowa zdolność - osoby między 13 a 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. (Czynności wymagają zgody rodziców - zgoda przedstawiciela ustawowego - chyba, że ktoś inny pełni tą rolę, nie rodzice).   Pełna zdolność prawna - od 18 roku życia uzyskujemy pełną zdolność do czynności prawnych, oraz przez zawarcie małżeństwa, jeśli zawrzemy małżeństwo poniżej 18 roku życia (od 16). Jednak pomimo pełnoletności, możemy cofnąć się do ograniczonej lub braku. TRZY PRZESŁANKI do ubezwłasnowolnienia:
 Niedorozwój umysłowy  Choroba psychiczna  Innego rodzaju zaburzenia, także podeszły wiek, alkoholizm, narkoman, itd Warunkowa zdolność prawna - jeśli dziecko urodzi się po śmierci ojca, nabywa zdolność prawną (dziedziczy), pod warunkiem, że dziecko urodzi się żywe (przyjmuje się to ze wsteczną mocą)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ - jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. (Element woli i element obiektywny przebywania). Można mieć tylko jedn miejsce zamieszkania.