Podejście systemowe w zarządzaniu - prezentacja

Notatkę dodano: 12.05.2011,
Pobrań: 24,
Wyświetleń: 907
Podgląd dokumentu

...Jest to prezentacja do referatu, który również znajdziecie w moich notatkach. Do użytku głównie na zajęciach z Zarządzania i Koncepcji zarządzania u mgr Codogniego

Podejście systemoweKierowników przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych w latach 50 dosięgły nowe wyzwania. Mianowicie, ekspansja gospodarcza oraz szybki wzrost klasy średniej, rozrost większych, bardziej kompleksowych korporacji, a także postęp w komunikacji i podróżach były przesłankami do wprowadzania nowych rozwiązań. W tym czasie przez Fundację Forda i Korporację „Carnegie” zostały opublikowane raporty, które sugerowały iż edukacja biznesowa w USA nie jest odpowiednia do potrzeb rozwoju kierowników. Powodem tego był fakt, że była ona ukierunkowana na trening zawodowy czy techniczny, a nie rozwiązywania problemów zarządzania. Wnikliwe analizy teoretyków zarządzania stwierdziły, i należy zwrócić większą uwagę na wyjaśnianie, w jaki sposób organizacja jako całość może być bardziej efektywna i skuteczna. Dzięki tym stwierdzeniom narodziła się teoria systemów w zarządzaniu. Teoria systemów bazuje na pojęciu system, pierwotnie była teorią biologiczną, bazując na przypuszczeniach i ideach biologa Ludwiga von Bertalanff. W późniejszych czasach została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognitywistyce (nauka o działaniu umysłu, jego modelowaniu) i informatyce. Dąży do coraz to szerszych uogólnień jako "systemika" (ang. systemics) lub "ogólna teoria systemów".Obecnie przyjmuje się, iż każdy system składa się z elementów i relacji je wiążących. Posiada strukturę, która stanowi element względnie statyczny, sposób jej funkcjonowania, który określa element dynamiczny, uzależniony od określonej liczby parametrów, np. czas, koszty, środki itp. Strukturę systemu dzielimy na podsystemy wg przyjętych kryteriów. Występują w nich związki bezpośrednie, pośrednie oraz sprzężenie zwrotne. W praktycznym ujęciu mamy do czynienia

Podejście systemowe

Kierowników przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych w latach 50 dosięgły nowe wyzwania. Mianowicie, ekspansja gospodarcza oraz szybki wzrost klasy średniej, rozrost większych, bardziej kompleksowych korporacji, a także postęp w komunikacji i podróżach były przesłankami do wprowadzania nowych rozwiązań. W tym czasie przez Fundację Forda i Korporację „Carnegie” zostały opublikowane raporty, które sugerowały iż edukacja biznesowa w USA nie jest odpowiednia do potrzeb rozwoju kierowników. Powodem tego był fakt, że była ona ukierunkowana na trening zawodowy czy techniczny, a nie rozwiązywania problemów zarządzania. Wnikliwe analizy teoretyków zarządzania stwierdziły, i należy zwrócić większą uwagę na wyjaśnianie, w jaki sposób organizacja jako całość może być bardziej efektywna i skuteczna. Dzięki tym stwierdzeniom narodziła się teoria systemów w zarządzaniu. Teoria systemów bazuje na pojęciu system, pierwotnie była teorią biologiczną, bazując na przypuszczeniach i ideach biologa Ludwiga von Bertalanff. W późniejszych czasach została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognitywistyce (nauka o działaniu umysłu, jego modelowaniu) i informatyce. Dąży do coraz to szerszych uogólnień jako "systemika" (ang. systemics) lub "ogólna teoria systemów".

Obecnie przyjm...