Poczucie tożsamości - ćwiczenia

Notatkę dodano: 20.03.2013,
Pobrań: 32,
Wyświetleń: 450
Podgląd dokumentu


ĆWICZENIA 3.       Poczucie tożsamości  – poczucie własnego istnienia    Aspekty tożsamości:     Poczucie odrębności  (zaburzenie objawia się poczuciem „rozpływania się”)      Poczucie ciągłości „ja”  (zaburzenie: poczucia stania się kimś innym)      Poczucie wewnętrznej spójności  (zaburzenie: poczucie rozbicia „ja”)      Poczucie posiadania wewnętrznej treści  (zaburzenie: pustka wew.)     Konieczne są wszystkie w/w. warunki, aby powstało prawidłowe poczucie  tożsamości.    Poczucie odrębności  – zdolność rozróżniania tego, co przynależy i nie przynależy do  „ja” w sensie zarówno fizycznym jak i psychicznym.    Odczucie granic własnego ciała    Odczucie granicy między fantazją a rzeczywistością, między poglądami swoimi a  innych ludzi itd.    Poczucie tożsamości musi opierać się na dwóch mechanizmach:     poczuciu niepowtarzalności przy jednoczesnym utożsamianiu się i angażowaniu  z pewnymi aspektami świata zewnętrznego (Erikson).     Świadomość i nieświadomość poczucia tożsamości:  nieświadoma negacja może  wyrażać się w zachowaniu, czyli wpływa na sferę świadomą poczucia tożsamości.    Poczucie tożsamości podlega rozwojowi dzięki rozwojowi:    Funkcji poznawczych    Zdolności lokomocyjnych    Relacji z obiektem (Hartman)    To  powoduje  różny  stopień  w  rozwoju  poczucia  tożsamości.  Patologią  w  rozwoju  poczucia tożsamości jest fiksacja lub regresja.    Motywacja do utrzymania poczucia tożsamości    Przesłanki za istnieniem motywacji:    występowanie  kryzysu  tożsamości,  w  wyniku  którego  człowiek  odrzuca  wcześniejsze wzorce i poszukuje nowych dróg definiowania siebie. Zaburzenia w  rozwiązaniu  kryzysu  prowadzą  do  dyfuzji  tożsamości  lub  przyjęcia  tożsamości  negatywnej.     podkreślanie własnej odrębności i tożsamości poprzez np. sposób ubierania się     zaburzenia  poczucia  tożsamości  są  doświadczeniami  przykrymi,  więc  człowiek  potrzebuje odczuwać własną tożsamość   Regresja   –  odczuwanie  swojej  tożsamości  na  niższym,  bardziej  prymitywnym  poziomie.     Doświadczenie seksualne (zatarcie granicy między sobą a partnerem)    Reakcja na frustrację    Forma adaptacyjna: regresja w służbie ego (np. zatracenie tożsamości w tłumie  na koncercie)    Progresja  – motywacja do podtrzymania poczucia tożsamości      Rozwój poczucia tożsamości    Etapy we wczesnym dzieciństwie:    1. Faza autystyczna (pierwsze 2 miesiące życia)    2. Faza symbiozy (2-6 mc)