Planowanie potrzeb w sieci dostaw

Notatkę dodano: 25.09.2013,
Pobrań: 23,
Wyświetleń: 384
Podgląd dokumentu

Planowanie potrzeb w sieci dostaw.

Węzeł logistyczny w sieci dostaw.

Planowanie przepływu ładunków (materiałów, produktów, towarów) w sieci dostaw obejmuje wiele operacji logistycznych wykonywanych w węzłach sieci dostaw. Węzeł logistyczny w sieci dostaw służy do realizacji następujących operacji:

rozdzielenia strumienia ładunków od dostawcy do wielu różnych odbiorców (np. w sieci dystrybucji); rozproszeni w różnych lokalizacjach odbiorcy zamawiają określone własnymi potrzebami ilości produktów, w określonym czasie;

konsolidacji strumienia ładunków od wielu różnych dostawców (np. w sieci zaopatrzenia); wspólny punkt docelowy dostaw (np. port morski czy lotniczy, producent, market sieci sprzedaży) wywołuje naturalną potrzebę konsolidacji dostaw.

Węzły logistyczne pełnią coraz ważniejszą rolę w logistycznej obsłudze ładunków w sieci dostaw ze względu na rosnące wymagania klienta, rozwój konkurencji, coraz bardziej skomplikowane powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku i tym samym drogi przypływu ładunków. Przykłady węzłów logistycznych w sieci dostaw przedstawiono na rysunku 3.1.1.

Rolę węzła logistycznego może pełnić np. magazyn, centrum dystrybucji (zaopatrzenia), centrum logistyczne, port morski lub rzeczny, port lotniczy, terminal przeładunkowy, stacja kolejowa.

Węzeł logistyczny stanowi podmiot gospodarczy (lub grupa podmiotów), dysponujący odpowiednią infrastrukturą logistyczną w sieci dostaw wraz z organizacją pracy i przepływem informacji, wymaganą dla kompleksowej realizacji obsługi logistycznej - przyjmowania, magazynowania, kompletacji i wydawania ładunków oraz świadczenia wielu dodatkowych usług logistycznych, niezbędnych dla pełnej obsługi potrzeb odbiorcy.

Zakres usług realizowanych przez węzeł logistyczny jest szeroki i obejmuje np.:

realizację zleceń przyjęcia, kompletacji i wysyłki towarów;

synchronizację dostaw różnych ładunków w różnym czasie (wymaganie krótkotrwałego składowania), na potrzeby konsolidacji wysyłek do odbiorcy;

usługi magazynowania w różnych magazynach według wymagań ładunków oraz dostawców lub odbiorców - w magazynach uniwersalnych, chłodniach, spichlerzach, zbiornikach, w składach celnych i konsygnacyjnych (konsygnacyjny magazyn - skład towarów oddanych na przechowanie);

kompletację i dekompletację ładunków, kontrolę towarów i formowanie ładunków, pakowanie i znakowanie ładunków;

zarządzanie zapasami (planowanie, odtwarzanie zapasów, kontrolowanie poziomu i struktury zapasu);

kojarzenie różnych rodzajów transportu, zapewniając możliwość przeładunku towarów w terminalach z jednego środka transportu na drugi np. z wagonu na samochód, ze statku na samochód lub wagon, z samolotu na wagon lub samochód;