Organizacja pracy uczniów na lekcji - wykład

Notatkę dodano: 31.07.2013,
Wyświetleń: 146
Podgląd dokumentu

organizacja pracy uczniów na lekcji: praca jednostkowa (indywidualna),

zbiorowa, grupowa (grupa dwuosobowa, mała, duża grupa)

1.

Zdefiniuj pojęcia: ład, dyscyplina, kierowanie klasą.

ŁAD – fragment kierowniczy roli nauczyciela. Utrzymanie ładu to zespół

czynników umożliwiających uczenie się i dobre zachowanie. Trzy główne

kierunki ładu klasowego:

- przedmiotem zainteresowania jest uczeń

- bądź też ekologia klasy, procesy grupowe

- także efektywne nauczanie

 DYSCYPLINA – kwestie dyscypliny widzi się głównie jako problem złego

zachowania w klasie, tu, więc istotne są strategie eliminowania zakłócających

zachowań. Zgodnie z tym ujęciem dotyczy nie karania uczniów za złe

zachowanie, ale raczej wprowadzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i

pomaganiu uczniom w rozwijaniu wewnętrznej kontroli nad własnym

zachowaniem.

 KIEROWANIE KLASĄ – to koordynowanie działania wszystkich elementów

środowiska uczenia się uczniów, programu, czasu, przestrzeni, środków i celów

oraz reguł i procedur postępowania.

2.

Strategie (reguły i procedury postępowania):

 Działania prewencyjne – polegają na tym, że ustalone wcześniej normy

postępowania są przestrzegane na zasadzie umowy społecznej ( obowiązują w

społeczeństwie i szkole). Określają one, co wolno, czego nie i jakie są

konsekwencje ich złamania, czyli, uczniowie przekonani są, że jeśli złamią

jakąś zasadę, będą musieli ponieść za to odpowiedzialność. Działania

prewencyjne mają charakter planowany i względnie stały.

 Działania interwencyjne – polegają na dokładnym rozpoznaniu niewłaściwego

zachowania i precyzyjnej interwencji. Najlepiej zastosować:

- czujność

- technikę „mimochodem” – nauczyciel reaguje na niewłaściwe zachowanie ucznia,

ale nie zakłóca toku lekcji

- natychmiastową reakcję na incydenty – nauczyciel od razu reaguje na zachowanie

ucznia np. uczeń śpi na lekcji, interwencja: nauczyciel budzi go.

Reakcja może być:

- dokładna „dość tego”

- stanowcza „Proszę nie rób tego”

- twarda „Nie rób tego więcej”

 Działania demonstracyjne – mają charakter sytuacyjny i łączą się ze stylem

reakcji nauczyciela. Chodzi tu o demonstrację przez nauczyciela 3 cech:

- pewności siebie

-woli

- zdolności sprawowania władzy

Zaproponuj dwie strategie kierowania klasą i uzasadnij swój wybór.

Uważam, że warto zastosować strategie działania prewencyjnego, bo jasne

sytuacje (dla ucznia i nauczyciela) zapobiegają nieporozumieniom i negatywnym

zachowaniom. Uczeń i nauczyciel zgadzają się na przestrzeganie zasad, wiedzą, co

mogą zrobić, a czego nie powinni. Zdają sobie sprawę konsekwencji złych zachowań, co

pozwala na funkcjonowanie w ładzie i harmonii.

Drugą wartą uwagi strategią, jest demonstracja nauczyciela swojej pewności

siebie, woli i sprawowania władzy. Taki nauczyciel wyzwala u uczniów poczucie

podporządkowania, co ułatwia utrzymanie ładu