Organizacja Narodów Zjednoczonych

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 163
Podgląd dokumentu

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r. Zgromadzenie ogólne Rada Bezpieczenstwa Rada Gospodarczo-spoleczna Rada Powiernicza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Reforma ONZ "Musimy jeszcze raz odpowiedzieć sobie na pytanie po co i dla kogo istnieją Narody Zjednoczone. Musimy również zastanowić się nad tym jaki kształt powinna mieć nasza organizacja..." Kofi Annan II ONZ w latach 1945-90 a ONZ u progu XXI wieku 1. Międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo 2. Sprawy społeczne i gospodarcze 3. Prawa człowieka 4. Rada Powiernicza III Plan reform W 1997 roku Sekretarz Generalny Kofi Annan przedstawił program reform Narodów Zjednoczonych na lata 1997-2001. Następnie problemowi reform poświęcił kolejne raporty "MY, ludy: rola Narodów Zjednoczonych w XXI w." oraz "Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych: plan dalszych zmian". Zobacz... IV Reformy 1.Reorganizacja · Rada Bezpieczeństwa · Zgromadzenie Ogólne NZ · Rada Społeczno - Gospodarcza · Sekretariat 2. Operacje pokojowe 3. Prawa człowieka 4. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych VI Ważniejsze dokumenty VII Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Unią Europejską VIII Lista Członków - Sklad Zgromadzenia Ogolnego Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ Wrzesień 2002 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@undp.org I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r. Zgromadzenie ogólne Rada Bezpieczenstwa Rada Gospodarczo-spoleczna Rada Powiernicza 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Zgromadzenie Ogólne W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw - członków. Nazwy krajów i daty ich przystąpienia znajdują się na stronie internetowej List of Member States. Rada Bezpieczeństwa Rada Bezpieczeństwa (RB) składa się z 15 członków. Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych ustanowiono pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oraz 10 członków niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję.