OPRACOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO TŁOCZENIA WYT...

Temat projektu to: opracowanie procesu technologicznego tłoczenia wytłoczki walcowej (okrągłej) z kołnierzem. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. inż. Jacek Chałupczak. Notatka złożona jest z dokumentów tekstowych oraz pliku .dwg.

W projekcie podane są wymiary wytłoczki oraz rysunek. Następnie podane są obliczenia: określenie naddatku na okrawanie kołnierza, średnica krążka wsadowego, obliczenie szerokości pasa do wycinania krążków, obliczenie stopni wykorzystania materiału przy wycinaniu krążków z arkuszy blach, obliczenie siły nacisku do wycinania krążków z pasa, obliczenie całkowitego współczynnika ciągnienia, dobór współczynnika pierwszej operacji tłoczenia-wytłaczania, dobór współczynnika przetłaczania, dobór ilości operacji tłoczenia, korekta(zmiana) dobranych współczynników ciągnienia, wytłaczanie, odkształcenia po wytłaczaniu, przetłaczanie, kalibrowanie, okrawanie naddatku, kolejność procesu wykonywania wytłoczki walcowej z kołnierzem.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Proces technologiczny kucia matrycowego odkuwki do obróbki tulei z kołnierzem i wgłębieniem

(na prasie korbowej)

Pod kierownictwem: Wykonali:

dr hab. inż. prof. PŚK Jacka Chałupczaka Pasternak Damian

Poniewierka Błażej

Grupa 301 L_02

comments powered by Disqus

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie

Nie notuj, studiuj!
Dołącz teraz do naszej społeczności.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj.