Odpływ podziemny i powierzchniowy - omówienie

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 176
Podgląd dokumentu

ODPŁYW PODZIEMNY I POWIERZCHNIOWY

Spływ powierzchniowy :

Wielkość spływu kształtuje wysokość i intensywność opadów, wodoprzepuszczalność i początkowa wilgotność gruntu, spadki i pokrycie powierzchni terenu oraz intensywność parowania terenowego. Sumaryczna wielkość spływu w okresie obliczeniowym wynosi:

,

gdzie:

D2 - spływ powierzchniowy w okresie obliczeniowym, mm;

P - suma wysokości opadów w tym okresie, mm;

- współczynnik spływu.

Odpływ podziemny:

W odróżnieniu od powierzchniowego odbywa się w sposób ciągły, chociaż wykazuje duże wahania to wyrównuje przepływ w rzekach i strumieniach. Do bilansu wod podziemnych zaliczamy następujące składniki:

wsiąkanie opadów atmosferycznych oraz wód, strumieni i rzek;

dopływ obcych wód podziemnych;

kondensacja pary wodnej w strefie napowietrzonej;

dopływ wód głębinowych;

odpływ podwodny i przez źródła do strumieni i rzek;

odpływ podziemny do przyległych obszarów;

parowanie podziemne do strefy napowietrzonej oraz pobór wody przez rośliny;

pobór wody przez ujęcia wodociągowe i urządzenia melioracyjne;

straty wody na wiązanie w procesach geochemicznych.

W - przy dodatnich wartościach oznacza wsiąkanie, a przy ujemnych parowanie terenowe, m/d.

W=P-E-(D2/A)

A - pole powierzchni bilansowego obszaru;

P - opady, m;

D2 - spływ powierzchniowy w okresie obliczeniowym, mm;