Odmiana zaimka osobowego- opracowanie

Notatkę dodano: 17.09.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 134
Podgląd dokumentu

ZAIMEK

ZAIMEK OSOBOWY

osoba

10s.l.poj.

2. os. I.poj.

3 os. I.poj.

10s.l.mn.

Nomioativ

ich

jn

Ju

Geoidv"

er, sie, es

wir

my

Akkusativ

meiner

mir

mnre

mich

mnie

Jeiner

Jir

tobie

Jich

ciebie

seiner, ihrer,

seiner

ihm, ihr,. ihm

.

..

jemu, je;,jemu

ihn, sie, es

jego,jq, je

unser

uns

nnm

uns

nns

ry

on, om/, ono

Dativ

2 os. I.mn.

ihr

wy

euer

euch

wam

euch

wns

3 os. 1.01n.,

forma grzecznosciowa

sie, Sie

01l Pnn/ Pnni/

Pnnstwo

ihrer, lhrer

ilmen, lhnen

im, Rmi / Panu /

Panst1tJu

sie, Sie

ich, Pania! Rma!

Panstwn

.. Zaimka osobowego w drugim przypadku UZyw.1ie przy czasownikachlaczacychsie z drugim

s

przypadkiem (np. Wirgedtllktll dciner. Wspominam) dr.)

-

-

Jezeli w zdaniu sa dwa dopelnienia

jedno w bierniku, a drugie w celowniku to dopelnienie w bierniku stoi

- po dopelnieniu w celowniku, jesli dopelnienie w bierniku jest rzeczownikiem, np.

Ich gebe dem Vtller das Buch.

Ich gebe ihm das Buch.

przed dopelnieniem w celowniku, jesli dopelnienie w bierniku jest zaimkiem osobowym,

np.

-

Ich gebe es dem

Ich gebees ihm.

Valer.