Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie

Notatkę dodano: 09.08.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 259
Podgląd dokumentu

Scharakteryzuj oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych.

Złożami biologicznymi nazywamy rodzaj reaktorów biologicznych wykorzystywanych w oczyszczaniu

ścieków biodegradowalnych (komunalnych i niektórych przemysłowych).

Usuwanie zanieczyszczeo następuje tu w wyniku ich wychwytywania z przepływających ścieków oraz

przemian biochemicznych prowadzonych przez rozwijające się na powierzchni naturalnego bądź

syntetycznego wypełnienia złoża mikroorganizmy – tzw. Im mobilizowaną błonę biologiczną.

Złoża biologiczne najczęściej wykorzystywane są do tlenowego oczyszczania. Istnieją jednak także

możliwości prowadzenia procesu w warunkach beztlenowych lub anoksycznych, co umożliwia

zintegrowane usuwanie związków C, N i P. Najogólniej złoża podzielid można na dwie grupy: ze

stałym i z ruchomym wypełnieniem. Spotykane, bardziej szczegółowe podziały i klasyfikacje złóż

dotyczą ich parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Napowietrzanie złoża następuje w

sposób naturalny poprzez kontakt ścieków z powietrzem atmosferycznym. Złoża stacjonarne

wykorzystują ciąg kominowy spowodowany różnicą temperatur powietrza i ścieków. Napowietrzanie

w złożach spełnia podwójną rolę:

− dostarcza tlen niezbędny do metabolizmu organizmów zasiedlających złoże,

− usuwa CO2 powstający w procesie mineralizacji substancji organicznych.

Ważnym elementem układu oczyszczania ścieków na złożu biologicznym (szczególnie w przypadku

złóż spłukiwanych i wieżowych) jest recyrkulacja ścieków.

Stosowana jest ona w celu:

− uzyskania wymaganego obciążenia hydraulicznego,

− obniżenia stężenia doprowadzanych ścieków,

− osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków,

− odświeżenia ścieków (natlenienie), korekty pH, zaszczepienia ścieków surowych,

− zapewnienia ciągłego usuwania osadów z osadników wtórnych.

Ścieki do recyrkulacji mogą byd pobierane z dna osadnika wtórnego, z koryta

odprowadzającego ścieki z osadnika wtórnego lub z odpływu ze złoża i są kierowane na osadnik

wstępny lub do odpływu z osadnika wstępnego.

Omów podstawowe parametry technologiczne ścieków na złożach biologicznych

Złoża biologiczne są to urządzenia służące do biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach

tlenowych. Wykonane są w postaci kolumn przepływowych wypełnionych materiałem porowatym

(naturalnym lub z tworzyw sztucznych), na którym wskutek zraszania ściekami rozwijają się

mikroorganizmy, tworzące śluzowatą otoczkę, zwaną błoną biologiczną.

Oczyszczanie biologiczne przeprowadza się z reguły przy udziale przystosowanej do tego celu

biocenozy. Zanieczyszczenia te służą mikroorganizmom jako pokarm i budulec i jako budulec nowych

komórek. Dzięki tym procesom życiowym następuje rozkład, utlenienie i ubytek zawartych w

ściekach zanieczyszczeo – w tym zwłaszcza organicznych. Oczyszczone biologicznie ścieki są mniej

podatne na zgniwanie, a tym samym w mniejszym stopniu naruszają równowagę tlenową wód

płynących.

Podstawową miarą efektywności pracy oczyszczania biologicznego jest zdolnośd obniżania ładunku