Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie - warunki glebowe

Notatkę dodano: 19.08.2013,
Pobrań: 28,
Wyświetleń: 546
Podgląd dokumentu

Nawodnienie podsiąkowe:

*należy do grupy nawodnień podpowierzch, *stosow na terenach płaskich *na glebach dostatecznie przepuszcz *płytko położ zw wody gr *na użytkach zielonych *woda musi być czysta biolog i wolna od zawiesin

Na obiekcie regulujemy poziom wody gr, w okresach nadmiaru wody urządzenia obniż poz zw w gr. Nawodnienie podsiąk polega na: *doprowadz wody do rowów i spiętrzenie wody w rowach *utrzym wody w rowach i przesiąkanie z rowów wody do gleby, w wyn przesiąkania podnosi się zw wody gr *utrzym poziomu w gruncie na określonym poziomie *odprowadz wody z rowów i częściowym odpływie wody z gleby

- nawodnienia podsiąkowe

*ze stałym z.w.w.gr.

*ze zmiennym z.w.w.gr.

*podsięk na refencję własną

*podsięk na regulowany odpływ

Wady nawodnień podsiąkowych- zmniejszenie użytkowej pow. rolniczej, rowy otwarte utrudniają mechanizację prac polowych i wpływając na wzrost kosztów inwestycyjnych, skarpy rowów siedlisko chwastów, konserwacja rowów duże koszta.

Warunki stosowania nawodnień podsiąkowych:

1)warunki glebowe- Na glebach przepuszcz i średnio przepuszcz, gl torfowe najlepsze bo duży podsiąk kapilarny. Gleby zwięzłe, z glejowym poziomem nie nadają się bo ruch wody odbywa się b.powoli i nie zapewniałby dostarcz wystarcz il wody do łanu, czas trwania przy małej prędkości filtracji byłby zbyt długi

2)ukształtowanie terenu- Tereny płaskie, nizinne, o małych spadkach max. 5%o, optymalny spadek 0,5-1%o, tereny bez pofałdowań, obniżeń, różnic poziomów.

3)użytkowanie terenu- Na użytkach ziel (głów na łąkach kośnych), wyjątkowo na gruntach ornych o gl torfowych.

4)ilość i jakość wody- Woda powinna być czysta (jałowa i bez zawiesin), bo woda z rowu do środka ładu dostaje się przez skarpy i może nastąpić zj kolmatacji. Ilość wody: *q0,5 l/s*ha - ze zmiennym zw.w.gr. *do 0,5 l/s*ha - ze stałym zw.w.gr. *0 -retencja własna

5)położenie zw. w. gr.- W warunkach płytko położ zw.w.gr., do 1,5m od pow. terenu. Poziom wody grunt: *0,6m-180mm *2,0m-600mm

Przebieg cyklu nawodnienia podsiąkowego 1. Faza dobiegania-jest to czas,w którym czoło krzywej depresji osiąga max. n.o.

2. Faza podnoszenia-jest to czas, w którym nastepuje podnoszenie wody gruntowej ze stanu max.n.o do min.norma odwodnienia.

3. Faza przetrzymania-czas zależny od harmonogramu nawodnienia.

4. Faza opadania- jest to czas, w którym nastepuje opadanie wody gruntowej ze stanu min.n.o. do stanu max.n.o.