Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie

Notatkę dodano: 19.08.2013,
Pobrań: 74,
Wyświetleń: 279
Podgląd dokumentu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

„NAWODNIENIA PODSIĄKOWE”

Rok akademicki Lisowska Karolina

2012/2013 Inżynieria Środowiska

Rok III , grupa 4

Spis treści

10. Załączniki:

Przekrój poprzeczny koryta cieku skala 1:50

Projekt sieci nawadniająco-odwadniającej skala 1:2000

Profil podłużny rowu R-A skala 1:100/2000

1. Wiadomości wstępne

Projekt został wykonany przez, studentkę III roku, na zlecenie Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska. Celem projektu jest nawodnienie obiektu, objętego mapą wykonaną w skali 1:2000, metodą podsiąkową ze zmiennym zwierciadłem wody gruntowej przy zastosowaniu uzupełniającej sieci rurociągów drenarskich.

Nawodnieni podsiąkowe jest systemem odwadniająco-nawadniającym stosowanym głównie w dolinach cieków, na użytkach zielonych o małych spadkach terenu, położonych na piaskach lekkich, przy niebyt głębokim zaleganiu wód gruntowych.

Projektowany obiekt znajduje się w okolicy Poznania. Charakterystyka hydrologiczna

Powierzchnia zlewni Fzl= 185 km2

Przepływ nienaruszalny Qn = 0,17 [m3/s].

Najczęściej występujący przepływ NTQ = 0,40 [m3/s], Koryto zaprojektowano na przepływ LWQ20%= 8,40[m3/s], Spadek cieku wynosi 0,4 ‰

Warunki klimatyczne

Stacja klimatyczna znajduje się w Poznaniu. Dla tejże stacji odczytano:

roczna suma opadów P= 533 mm

średnia temperatura stycznia t1= -1,9oC Tabela 1. Zestawienie niedoborów wodnych dla stacji Modła w poszczególnych pokosach i latach [mm]:

Lata

I pokos

II pokos

III pokos

Normalne

17

47

38

Średnio - suche

49

101

53

Warunki glebowe

W profilu glebowym do głębokości 25 cm występuje gleba torfowo-murszowa (Mt). Poniżej występuje piasek średni (ps) - do głębokości 60 cm. Kolejną warstwę stanowią piaski luźne (pl)