metody techniki, narzedzia badawcze

Notatkę dodano: 28.06.2010,
Pobrań: 16,
Wyświetleń: 775
Podgląd dokumentu

Poruszane zagadnienia to m.in.: definicja metody badawczej, podstawowe metody badawcze wykorzystywane w badaniach społecznych, techniki badawcze - definicja, rodzaje technik badawczych, narzędzie badawcze - definicja, rodzaje narzędzi badawczych, przedmiot badań - definicja, dobór technik badawczych, sondaż diagnostyczny, ilościowe opracowanie materiału badawczego, możliwość uogólnienia badań w sondażu diagnostycznym, populacja generalna, reprezentatywna grupa badawcza, próba celowa, teoretyczny cel badan, praktyczny cel badań, problematyka badawcza, rodzaje problemów badawczych, problemy teoretyczne i praktyczne, intuicja - definicja, monografia problemu, problemy istotnościowe, problemy zależnościowe, założenie pytań, kwestionariusz, pytania filtrujące, hipoteza badawcza, przykład błędnie sformułowanej hipotezy, hipoteza ad hoc, hipoteza pusta, teren badań, dobór próby badawczej, zasady doboru próby, badania pilotażowe, opracowanie ostatecznej wersji koncepcji badań.

Metody badań pedagogicznych

Wykład 23.02

Metody i techniki badawcze-siatka pojęciowa metodologii. Metoda, technika, procedura, proces badawczy.

sposób definiowania pojęć-

holistyczny- uogólnia to co ma być definiowane

Technika badawcza- wywiad

sposób definiowania pojęć- pojęcia w metodologii były definiowane w sposób, który nie ukrywa różnicy występującej między tymi pojęciami. Definicje są bardziej prawdziwe

Metoda badawcza - jest to sposób zaplanowania i zrealizowania procesu badawczego. Obejmuje określenie terenu badań, próby badawczej, dobór technik a także określenie przedmiotu badań.

Podstawowe metody badawcze wykorzystywane w badaniach społecznych

stadium indywidualnych przypadków

sondaz diagnostyczny

metoda monograficzna -wystepuje jako:

monografia instytucji

monografia problemu

metoda biograficzna

W definicji jest powiedziane po co jest metoda badawcza: zaplanować i zrealizować proces badawczy

Technika badawcza - sposoby gromadzenia materiału badawczego, oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, jasnych, ścisłych), weryfikowane w badaniu róznych nauk społecznych i dzieki temu posiadające walor użyteczności interdyscyplinarnej.

1 Techniki muszą być stosowane ściśle wg. Wskazań

2. W badaniach wykorzystujemy zawsze więcej niż jedna technike badawczą

TECHNIKI BADAWCZE

Wywiad

ankieta

obserwacja

analiza dokumentów

socjometria

eksperyment

pomiar

NARZEDZIE BADAWCZE- jest to przedmiot za pomocą, którego realizujemy techniki badawcze

kwestionariusz (ankieta, wywiad)

dyspozycja( analiza dokumentów, wywiad swobodny, obserwacja)

skale (pomiar)

Testy (socjometria, jako testy socjometryczne)

Dziennik (obserwacja)

Techniki badawcze służą do gromadzenia materiału badawczego

Techn. gromadzenie jest istotnym elementem , ale nie jedynym . zakres funkcji jest o wiele węższy niż metoda badań.

Technika to teoria narzędzia.

METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH- WYKŁAD 08.03.08

STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

4 kategorie wg., których uzasadniamy a wcześniej dokonujemy wyboru metody badawczej.

1.Przedmiot badań

2. Wybór technik

3. Sposób opracowania materiału badawczego

a) jakościowy-dąży do tego co nazywamy wyjaśnieniem, rozumieniem tego z czym mamy do czynienia

b) ilościowy-dążą do formuły statystycznej, pokazują wymiar matematyczny 4. Możliwości uogólnienia wyników badań

Te 4 kategorie są bardzo ważne z 2 powodów:

1.powód merytoryczny-wskazują kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę wtedy, kiedy się do własnych badań wybiera metodę badawczą.