Metody pracy resocjalizacyjnej.

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 19,
Wyświetleń: 442
Podgląd dokumentu

METODY PRACY RESOCJALIZACYJNEJ

1. Pośrednie- te, w których narzędziem jest sam wychowawca- oddziałujący swoja osobą

2. Bezpośrednie- wychowawca oddziałuje pewnymi środkami: a) sytuacja, b) elementy kultury, c) grupa.

PODZIAŁ METOD:

1. psychotechniki

2. socjotechniki

3. kulturotechniki

Ad. 1. bezpośrednie oddziaływanie wychowawca - wychowanek:

a) metoda przykładu własnego

b) metoda przekonywania wychowawczego

c) metoda doradzania wychowawczego

pośrednie- kształtowanie sytuacji uczących:

a) metoda kształtowania sytuacji uczących

b) nagrody i kary wychowawcze

c) trening

Ad. 2 Oddziaływanie za pomocą grupy, pośrednie:

a) samorządności wychowawczej

b) kształtowanie celów, norm, zasad grupowych

c) kształtowanie spójności grupy

Ad. 3. Oddziaływanie wykorzystujące elementy kultury, w szerokim jej znaczeniu

a) kulturotechnika nauki

b) kulturotechnika pracy

c) kulturotechnika rekreacji

Warunek niezbędny do zmieniania osób w resocjalizacji- WIĘŹ WEWNĘTRZNA MIĘDZY WYCHOWAWCĄ A WYCHOWANKIEM

Jeśli jest to więź tylko regulaminowa (więź zewnętrzna) to uniemożliwia współpracę. Więź wewnętrzna występuje wtedy, gdy wychowawca staje się dla wychowanka osobą znaczącą. Jest to stan niezbędny gdy wychowawca chce stosować metody psychotechniki, gdyż bez więzi wewnętrznej nie szans wpływu na wychowanka.