Metody normowania pracy - teoria + ćw

Notatkę dodano: 16.11.2009,
Pobrań: 50,
Wyświetleń: 1326
Podgląd dokumentu

W pierwszym pliku znajdują się 3 rozbudowane ćwiczenia dotyczące metod normowania pracy. Na 7 stronach w formacie doc znajdują się zadania które dotyczą takich zagadnień jak: chronometraż, metoda obserwacji migawkowych, metoda fotografii dnia roboczego, przebieg procesu pracy. Oprócz tego w pliku tym znajduje się także struktura technicznej normy czasu. Następny plik składa się z 14 stron w formacie doc. W drugim pliku znajdują się zagadnienia teoretyczne dotyczące normowania czasu pracy, w tym pojęcia: czas wykonania operacji, tempo pracy, skala Bedaux, technika przeprowadzania pomiarów chronometrażowych, metoda graficzna, metoda arytmetyczna, czas normalny. Ponadto w treści dokumentu można też spotkać się z takimi pojęciami jak: współczynniki narzutu, etapy metody obserwacji migawkowych, frakcja, moment obserwacji. Znajdują się tu również takie wzory jak: wzór Tippeta i wzór Steinhausa. Kolejną metodą normowania czasu pracy opisaną w dokumencie jest fotografia dnia roboczego. Na końcu notatki znalazła się też najpopularniejsza spośród metod normatywów elementarnych metoda MTM.

Metody normowania pracy

1. Chronometraż

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się czasu wykonania operacji są:

Sposób wykonania, który należy ustalić przed dokonywaniem pomiarów.

Dokładność wykonania.

Szybkość wykonania.

Te trzy elementy determinują tempo pracy. Tempo pracy zależy przed wszystkim od aktywności pracownika. Jest ono mierzone w określonej skali, np. Bedaux od 0 do 80. Punkt 0 tej skali odpowiada stanowi całkowitego spoczynku, punkt 80 natomiast aktywności przeciętnego osobnika, który wykonuje swoje czynności bez straty czasu, przy minimum ruchów i maksymalnej wprawie.

Tempo normalne to tempo osobnika maszerującego po gładkiej, równej nawierzchni bez obciążenia przy temperaturze normalnej z szybkością 1,25 m/s (4,5 km/godz).

Tempo pracy jest tym wyższe, im czas wykonania jest krótszy. Innymi słowy, tempo pracy jest odwrotnie proporcjonalne do czasów wykonania.

Technika przeprowadzania pomiarów chronometrażowych.

Najprostszym sposobem rejestrowania badań chronometrażowych jest wpisywanie danych dotyczących oceny tempa pracy i czasu wykonania w arkuszu chronometrażowym.

Bardzo istotnym jest aby pierwszą kolumną była kolumna „tempo pracy”, aby nie sugerować się przy jego ocenie dokonanym pomiarem czasu.

Dla uzyskania miarodajnych wyników przyjmuje się, że chronometraż danej operacji powinien być wykonywany przynajmniej 20-krotnie.

Arkusz chronometrażowy dla operacji wygładzanie powierzchni.

Lp.

Tempo pracy

wg Bedaux

Czas wykonania

[s]

1

50

33

2

55

31

3

60

28

4

60

29

5

65

28

6

70

25

7

50

34

8

65

27

9

60

30

10

65

28

11

55

31

12

65

27

13

70

24

14

60

29

15

65

27

16

65

28

17

55

32

18

70

25

19

65

28

20

60

30

21

65

28

Metoda graficzna.

Z arkusza chronometrażowego nanosimy dane na arkusz obliczeniowy. W wierszu o danym czasie operacji stawiamy jedną kreskę pionową w miejscu przecięcia z kolumną "nazwa operacji" oraz kreskę pionową w miejscu przecięcia z kolumną "ocena tempa pracy". Suma kresek w kolumnie "nazwa operacji" ma równać się sumie kresek z kolumn "ocena tempa pracy" oraz ilości pomiarów.