Metody i techniki uczenia się - opracowanie

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 145
Podgląd dokumentu

METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ 25.11.2012 1. Uczymy się :

- 10% z tego, co czytamy

- 20% z tego, co słyszymy

- 30% z tego, co widzimy

- 50% z tego, co widzimy i słyszymy

- 70% z tego, co mówimy

- 90% z tego, co mówimy i robimy

2. Wyróżnia się zazwyczaj 8 ośrodków inteligencji

1. Przyrodnicza

2. Wizualno - przestrzenna

3. Muzyczna

4. Językowa

5. Matematyczno - logiczna

6. Kinestetyczna (ruch)

7. Interpersonalna (empatia, kontakty z innymi)

8. Intrapersonalna (poznanie siebie)

3. Metody uczenia się

- to inaczej sposoby uczenia się

- metoda uczenia się to celowy, zaplanowany i nadający się do wielokrotnego stosowania układ działań, prowadzący do nabycia nowego doświadczenia

4. Uczenie się z książek

- ogólne wskazówki - które mogą być i powinny być modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych cech uczącego się

- I etap - czytanie całego podrozdziału

- II etap - ponowne czytanie i robienie notatek

- III etap - samodzielne rozwiązywanie zadań oraz odpowiadanie na pytania zamieszczone w podręczniku lub wymyślone

- IV etap - powtarzanie na podstawie notatek

- Najważniejszym warunkiem skutecznej pracy nad tekstem jest głębokie zrozumienie treści. Wiedza opanowana ze zrozumieniem jest operatywna . 5. Czytanie aktywne:

- Etap I - polega na uświadomieniu sobie sensu czytania określonego tekstu (czy czytamy dla przyjemności czy dla znalezienia informacji - jakich?), przygotowanie pytań do tekstu sprzyja kanalizacji uwagi i zwiększa motywację do pracy z tekstem

- II - to przeszukiwanie tekstu pod kątem niezrozumiałych wyrazów czy wyrażeń, co ułatwia zrozumienie tekstu, wzbogaca i rozwija ekspresję językową

- III - polega na czytaniu właściwym, czyli poszukiwaniu w tekście odpowiednich informacji, opracowywaniu notatek. Dobrze jest zaznaczać sobie informacje i robić wstępne notatki w książce (oczywiście ołówkiem)

6. Metoda SQ3R - surf (szukamy w tekście, czego musimy się dowiedzieć)

- question (zadajemy sobie pytanie)

- read

- reflect (zastanawianie się)

- review ( ponowne przeglądanie)

7. PQ4R - preview (przeglądanie)

- question

- read

- reflect

- recite

- review

W tych metodach chodzi o to, aby podejść do tekstu twórczo - aby formułować pytania na jego temat i myśleć o nim.

8. Jak czytać szybciej?

- Przeciętny człowiek czyta 200 - 300 słów na minutę.