Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

Metodologia badań pedagogicznych

Nasza ocena:

Pobrań: 46
Wyświetleń: 732

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ściąga- kompendium
ZMIENNA – PRÓBA TYPY PRZEDMIOT HIPOTEZY – podstawowa BADAWCZA – PROCEDUR : BADAŃ – to cecha wybierana 1 pewne proponowane konstytutywnspośród diagnostycznzjawisko odpowiedzi a dla danegodanej a – aby mieszczące dające się zdarzenia; populacji wgustalić się w sprawdzić to czynnik, danych określony problematyceempirycznie; który kryteriów : stan rzeczy;teorii i wg przyjmuje 1 środki i wykryć praktyki Konarzewskie różną możliwości przyczyny danej go – jest wartość; badacza tego stanu; subdyscyplinwnioskiem - niezależna2 zakres wyjaśnić y logicznym – jest generalizacjgenezę i pedagogicznewyprowadzony przyczyną i próby fazy rozwojuj i m z teorii i powodującą jakiej zjawiska; wyodrębnianeodnoszącym działaniem chcemy pełni w celach się do występowaniedokonać funkcje : badawczych dającego się określonych 3 dostępnośćeksplikacyjnCEL – rodzajzaobserwować skutków danych ą, zamierzonegostanu rzeczy - zależna – 4 wiedza predykcyjną,efektu, do : to efekt metodologiczkorekcyjną, którego ma -proste wpływu na deskryptywnoprowadzić -złożone wynikającegowyróżnia się– działalność Cech hipotez ze próby : ewaluacyjną badania : sprawczego -losowe 2 Wg Pilcha : -muszą być działania -celowe eksperymenta-eksploracyjjasno zmiennych -incydentalnlna – ne sformułowane niezależnyche badanie -opisowe -są DefiniowanieW pracy okre

ZMIENNA - podstawowa cecha konstytutywna dla danego zdarzenia; to czynnik, który przyjmuje różną wartość;
- niezależna - jest przyczyną powodującą działaniem występowanie określonych skutków
- zależna - to efekt wpływu wynikającego ze sprawczego działania zmiennych niezależnych
Definiowanie zmiennych:
-pełna
-projektująca (sformułowanie nowego znaczenia wyrazu zgodnie z autorem pod kątem danej dyscypliny naukowej)
-kontekstowa - gdy definiujemy stosunek między przedmiotami a nie przedmiot)
-operacyjno - pomiarowa (im ... tym ...)
Każda zmienna musi mieć swój wskaźnik!
Wg J. Brzeziński :
-niezależne główne
-niezależne uboczne
-zakłócające (uniwersalne i okazjonalne)
-zależne
Wg A. Janowski :
-niezależne
-kontekstowe
-zależne
Wg H. Komorowska :
-niezależne
-interweniujące kontekstowe i inferujące
-zależne
Wg M. Sobocki i Wł. Żaczyński :
-niezależne
-pośredniczące
-zależne
WSKAŹNIK - to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na podstawie zajścia którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem bądź wreszcie z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje :
definicyjny - gdy definiuje zmienną (zmienna ma charakter ilościowy)
empiryczny - gdy oceniamy, opisujemy, wartościujemy pewne zdarzenia czy sytuacje
inferencyjny - pewien szczególny przypadek wskaźnika empirycznego, gdy dla uzasadnienia danego zjawiska czy zdarzenia trzeba szukać potwierdzenia w różnych zdarzeniach
OBIEKTY I SYTUACJE PODDANE WSKAŹNIKOWANIU : -zachowania badanego
-informacje o badanym
-wytwory badanego
-dokumentacja badanego
PRÓBA BADAWCZA - wybierana spośród danej populacji wg danych kryteriów :
1 środki i możliwości badacza
2 zakres generalizacji próby jakiej chcemy dokonać
3 dostępność danych
4 wiedza metodologiczna
wyróżnia się próby :
-losowe
-celowe
-incydentalne
W pracy nauczyciela mamy najczęściej do czynienia z próbą celowo dobraną, a niekiedy incydentalną; dokładny opis tych czynności - cele przedmioty i problemy ... - zawiera procedura badawcza Struktura procesu badawczego :
1 określenie zakresu badań i przedmiotu oraz ustalenie tematu pracy
2 sformułowanie celu i probl

(…)

… proste, nieskomplikowane
- dane osobowe umieszczamy na końcu
- na początku pytania wzbudzające zainteresowanie
- pytania otwarte
- dbałość o podział tematyczny i logiczny pytań
METODOLOGIA - to system jasno określonych reguł i procedur do których odwołują się badania. System ten jest normatywnym składnikiem metodologii naukowej. Normy zaś tworzą standardy, umożliwiają krytykę, komunikację i naukowe…

-są konkretne - określone związki między zmiennymi
-są sprawdzane za pomocą dostępnych metod
-są pozbawione elementów wartościujących
METODA BADAŃ - zespół uzasadnionych zabiegów obejmujących całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego
-eksperyment
-monografia
-metoda indywidualnych przypadków
-metoda sondażu diagnostycznego
TECHNIKA - czynność praktyczna pozwalająca na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii czy faktów
-obserwacja
-wywiad
-ankieta
-badanie dokumentów
-analiza treści
-techniki projekcyjne
NARZĘDZIE BADAWCZE - jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań
UKŁAD PRACY MAGISTERSKIEJ :
-strona tytułowa
-spis treści
-wstęp
-przegląd literatury pod kątem tematu pracy
-rozdział metodologiczny
-wyniki przeprowadzonej analizy…
… zróżnicowania obiektów w grupie pod względem badanej zmiennej
dobór kwotowy - to nielosowy odpowiednik schematu warstwowego
dobór celowy - polega na włączeniu do próbki przypadkowych obiektów spełniających warunek (gdy losujemy z dużej populacji)
kowariancja - dwa zjawiska lub więcej zjawisk, które współ zmieniają się - wyrażona w postaci miar korelacji między zmiennymi lub siły powiązania PRZEDMIOT BADAŃ…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

x