Logika - zdanie logiczne

Notatkę dodano: 11.04.2010,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 317
Podgląd dokumentu

...Logika Zdaniem logicznym- nazywamy takie zdanie oznajmujące, które może przyjąć wartość prawda (() lub fałsz (o) spójnik symbol nazwa zd. logiczny złożonego i ( koniunkcja lub ( alternatywa nieprawda, że… ~ zaprzeczenie (negacja) jeżeli…,to… ( implikacja wtedy i tylko wtedy, ( równoważność gdy… Prawo sprzeczności- z dwóch zdań p oraz ~p co najmniej jedno jest fałszywe. Prawo sprzeczności orzeka, że4 dwa zdania sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe Prawo wyłączonego środka- z dwóch zdań p oraz ~p co najmniej jedno jest prawdziwe. To prawo orzeka, że dwa zdania sprzeczne nie mogą być jednocześnie fałszywe. Jedno jest prawdziwe natomiast pozostałe są fałszywe. Negacja (~) p ~p 0 1 1 0 prawo podwójnego zaprzeczenia- zdania p oraz ~(~p) są równe p=~(~p) Koniunkcja (() p q p(q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Koniunkcja dwóch zdań jest prawdziwa gdy oba te zdania są prawdziwe, fałszywa w pozostałych przypadkach np. (120) o) (1) (o) Alternatywa (v) p q p v q 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 Alternatywa dwóch zdań jest fałszywa gdy oba zdania ją tworzące są fałszywe, prawdziwa w pozostałych przypadkach (6:30) v (6:21) 1) (o) (1) Implikacja (() p q p(q 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 Implikacja jest tylko wtedy fałszywa, gdy jej poprzednik jest prawdziwy a następ

...