Księga Wyjścia - opracowanie

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Pobrań: 22,
Wyświetleń: 258
Podgląd dokumentu

Księga Wyjścia tOm:$ Szmot drugi wyraz w księdze, oznaczający: IMIONA . Łacińska nazwa exodus, wyjście Tło historyczno-geograficzne wyjścia Izraelitów z Egiptu

Budowa i treść księgi Wyjścia

Teologia księgi Wyjścia

Księga Kapłańska )fr:qéYáw Wajikira hebr. wezwanie Seffer - hebr. księga

Wg żydowskiej tradycji księga Kapłańska to Kochanim . Tora Kochanim - Prawo Kapłanów (Kapłańska).

Gr. Lewitikon λευιτικον - księga Lewicka

Nazwa polska księgi, nawiązuje do tradycji żydowskiej. Księga dotyczy kultu i personelu sprawującego go. Obraz kultu w księdze Kapłańskiej jest dynamiczny. Dominują w niej prawa i rozporządzenia. W całej są tylko cztery opowiadania:

Kpł 8, 9 - ustanowienie Aarona arcykapłanem

Kpł 10, 7-9 - ukaranie Nadaba i Abihu

Kpł 10, 16-20 - rytualny błąd Eleazara i Itamara

Kpł 24, 10-14 - ukaranie bluźniercy

Jeden blok to dłuższy wykaz prawodawczy (Kpł 17-26)

Egzegeci mówią tu o Heilhatsgesetz - Prawo Świętości. Tu powstają bloki prawodawcze dwojakiego typu:

prawa kategoryczne - obowiązujące wszystkich,

kazuistyczne prawa - łac. Casus - przypadek, zdarzenie nawiązujące do konkretnych sytuacji i okoliczności.

Dotyczą one wielu dziedzin życia: tak sakralnych, jak świeckich. Dla Semitów nie ma podziału na przepisy, ponieważ życie ma wydźwięk religijny.

Księga Kapłańska wg Żydów jest najważniejsza księga Pięcioksięgu. Na niej opracowano cały system żydowskiego prawa i ustawodawstwa.

Budowa i treść księgi Kapłańskiej Księga Kapłańska składa się z kilku części:

wskazanie dotyczące ofiar (Kpł 1-8)

ustanowienie kapłaństwa (Kpł 9-10)

prawo czystości (Kpł 11-15)

Dzień Przebłagania (Kpł 16)

Prawo Świętości (Kpł 17-26)

Dodatek - regulacja dot. Dziesięcin (Kpł 27)

Ad a) OFIARY Księga warunkująca sprawowanie kultu w świątyni. Dzieli się na dwa części:

Kpł 1-5 - mówi się o różnych rodzajach ofiar,

ofiary dobrowolne (Kpł 1-3),

całopalenie ofiary - ten typ nazywa się holokaustos ,

pokarmowe ofiary,

biesiadne ofiary - wspólne spożywanie (Kpł 3),

ofiary obowiązkowe (Kpł 4-5),

oczyszczenie za grzech (Kpł 4,1-5,13),

zadośćuczynienie - przebłagalna (Kpł 5,14-26)