Krystalizacja- opracowanie

Notatkę dodano: 01.08.2013,
Pobrań: 51,
Wyświetleń: 290
Podgląd dokumentu

KRYSTALIZACJA

Proces odwrotny do rozpuszczania fizycznego

Proces wydzielania roztworu ciała stałego w postaci krystalicznej.

Szybkość zarodkowania  ilość zarodków/jednostkę czasu

I - obszar stabilny - zostają wytracone kryształy

II - obszar metastabilny - stężenie w równowadze z kryształami

III - obszar labilny - (pseudorealny) - tylko część zostaje wytrącona w postaci kryształów, („obszar nie istnieje”)

- krzywa nasycenia - - - - - - krzywa przesycenia

- krzywa zarodkowania  roztwór jednorodny

POWSTAWANIE KRYSZTAŁÓW

Etap I - zarodkowanie

Łączenie się rozdzielonych jonów i cząsteczek w siatkę krystaliczną, występuje przy lokalnych wzrostach stężeniach (po przekroczeniu stężenia rozpuszczalności tzw. pierwszego elementu siatki krystalicznej)

Etap II - zarodki rosną (lub ulegają rozpuszczeniu i nie ma krystalizacji)

Etap III - wzrost kryształów

dyfuzja następnych cząsteczek jonów do powierzchni kryształów (mieszanie!)

tworzenie oddziaływań na powierzchni kryształu (budowa siatki krystalicznej)

W obecności kryształów stężenie w roztworze jest równe stężeniu nasycenia!

JAKOŚĆ KRYSZTAŁÓW

Zarodkowanie silne i trwałe przesycenie roztworu wytracanie/precypitacja (szybkie wytrącanie roztworu)

Zarodkowanie  kontrolowane ochładzanie roztworu dyfuzja wzrost kryształów WYTWARZANIE KRYSZTAŁÓW

Chłodzenie

Odparowywanie

Odparowanie pod obniżonym ciśnieniem = odparowanie przy obniżonej temperaturze

KRYSTALIZATORY

Aparaty, w których panują warunki do wydzielenia i wzrostu kryształów

Chłodzenie - przepływ zimnego powietrza, lodowatej wody lub innego płynu chłodzącego

Mieszanie - urządzenia zapobiegające osadzaniu się kryształów na ścianach, posuwające kryształy ku wyjściu

WSPÓŁWYTRĄCANIE

Usuwanie z roztworu związków występujących w niewielkim stężeniu przez wprowadzenie innego związku

Wykorzystuje się fakt, że rozpuszczalność zależy od innych substancji rozpuszczonych

Współwytrącanie

Wg mechanizmu adsorpcyjnego

(powierzchnia kryształu)

wg mechanizmu wg mechanicznej okluzji