Korzyści i wady procesu budżetowania, sem IV

Notatkę dodano: 28.06.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 186
Podgląd dokumentu

KORZYŚCI I WADY PROCESU BUDŻETOWANIA

Korzyści procesu budżetowania

za pomocą budżetu globalnego ustalany jest przewidywany stan majątkowy, finansowy i dochodowy, co pozwala na świadome zarządzanie firmą

umożliwia skuteczne wdrożenie strategii planów strategicznych

doprowadza do obniżki kosztów w wyodrębnionych ośrodkach odpowiedzialności, a w konsekwencji do poprawy wyniku finansowego

umożliwia kontrolę wykonania zadań w ośrodkach odpowiedzialności i ocenę efektywności gospodarowania

dostarcza punkty odniesienia do monitorowania aktualnych osiągnięć

umożliwia dostrzeżenie wąskich gardeł, zanim one wystąpią

motywuje i stanowi podstawę rachunku odpowiedzialności

umacnia współpracę między osobami w przypadku włączenia ich w opracowanie budżetów

kreuje świadomość o kosztach

dostarcza istotnych informacji do podejmowania decyzji przez zarząd i menedżerów niższych szczebli zarządzania

Wady procesu budżetowania

angażowanie dużej ilości czasu i środków

ograniczenie innowacji zmian

zachęcanie do sztywnego planowania myślenia w kategorii przyrostu wartości poszczególnych kategorii

skupianie się na krótkookresowych wielkościach finansowych (zwłaszcza koszty, przychody, wyniki)

prowadzenie do pełnego wydawania przyznanych w budżecie kwot

częsty brak adekwatności do zmieniających się uwarunkowań już w trakcie zatwierdzania budżetu

nie ukazuje zmian w strukturze organizacji procesach zachodzących firmie

brak komunikowania strategii