Korzyści i wady procesu budżetowania, sem IV

Notatkę dodano: 28.06.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 186
Podgląd dokumentu

KORZYŚCI I WADY PROCESU BUDŻETOWANIA
Korzyści procesu budżetowania
za pomocą budżetu globalnego ustalany jest przewidywany stan majątkowy, finansowy i dochodowy, co pozwala na świadome zarządzanie firmą
umożliwia skuteczne wdrożenie strategii planów strategicznych
doprowadza do obniżki kosztów w wyodrębnionych ośrodkach odpowiedzialności, a w konsekwencji do poprawy wyniku finansowego
umożliwia kontrolę wykonania zadań w ośrodkach odpowiedzialności i ocenę efektywności gospodarowania
dostarcza punkty odniesienia do monitorowania aktualnych osiągnięć
umożliwia dostrzeżenie wąskich gardeł, zanim one wystąpią
motywuje i stanowi podstawę rachunku odpowiedzialności
umacnia współpracę między osobami w przypadku włączenia ich w opracowanie budżetów
kreuje świadomość o kosztach
dostarcza istotnych informacji do podejmowania decyzji przez zarząd i menedżerów niższych szczebli zarządzania
Wady procesu budżetowania
angażowanie dużej ilości czasu i środków
ograniczenie innowacji zmian
zachęcanie do sztywnego planowania myślenia w kategorii przyrostu wartości poszczególnych kategorii
skupianie się na krótkookresowych wielkościach finansowych (zwłaszcza koszty, przychody, wyniki)
prowadzenie do pełnego wydawania przyznanych w budżecie kwot
częsty brak adekwatności do zmieniających się uwarunkowań już w trakcie zatwierdzania budżetu
nie ukazuje zmian w strukturze organizacji procesach zachodzących firmie
brak komunikowania strategii