Konspekt Lekcji-koszykówki

Notatkę dodano: 30.04.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 275
Podgląd dokumentu

KONSPEKT LEKCJI KOSZYKÓWKI Temat: doskonalenie podań i chwytów w trójkach Miejsce: Sala gimnastyczna

Klasa: IV Ilość uczestników: 16 osób

Czas trwania: 45 min.

Przyrządy: piłki do koszykówki , stojaki, szarfy.

Cele główne lekcji: Motoryczność: zwinność, szybkość reakcji, koordynacja ruchowa

Umiejętności: podania w miejscu Wiadomości: z zakresu gry oraz wykorzystania podań w grze

Akcent wychowawczy: współpraca, rywalizacja, dokładność

Tok Lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjno-me todyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Zbiórka.

Powitanie.

Sprawdzenie obecności.

2 min

dwuszereg

2. Nastawienie do aktywnego udziału w zajęciach.

Podanie tematu lekcji.

Omówienie tematu.

2 min

- omówienie jak ważne są podania dla efektywnej gry

3.Rozgrzewka.

Zabawa ożywiająca „Strzelec”- jeden z ćwiczących zostaje strzelcem i posiada piłkę. Ma za zadanie dotknąć piłką innych ćwiczących. Jeżeli kogoś dotknie to ta osoba staje się również strzelcem i może podawać piłkę drugiemu strzelcowi. Zabawa trwa dopóki wszyscy uczestnicy nie zostaną strzelcami.

Ćwiczenia w miejscu w parach - piłka na parę

odległość na szerokość boiska do koszykówki - podania zza głowy, sprzed klatki i tyłem

pary ustawiają się plecami do siebie w odległości 0.5 - 1 m i wykonują podania raz nad głową raz pod nogami

pary ustawione są w przysiadzie - jeden „chodzi” wokół drugiego i podają sobie piłkę. Zmiana ról

pary ustawione bokiem do siebie w odl. paru metrów. Jeden z ćwiczących podaje do drugiego ręką zewnętrzną przez skłon w bok piłkę nad głową do partnera

pary na czworakach toczą piłkę głowami do siebie

jeden z pary leżenie przodem, drugi przetacza piłkę pod klatką piersiową leżącego, a ten musi w odpowiednim czasie ją podnieść

pary leżą tyłem głowami do siebie, trzymając się za ręce. Jeden z pary trzyma piłkę między NN. Równocześnie unoszą NN do leżenia przewrotnego i przekazują sobie piłkę nogami.

pary stoją plecami do siebie - podanie piłki do partnera poprzez skręty T

podpór leżąc przodem naprzeciwko siebie, RR na piłce. Równoczesny wznos PR i LN - wytrzymanie 3 sek. i zmiana.

jeden z pary robi klęk podparty, a drugi z piłką w rękach przeskakuje nad nim w prawo i w lewo. Zmiana

3 min