Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

Notatkę dodano: 29.05.2012,
Pobrań: 33,
Wyświetleń: 609
Podgląd dokumentu

Referat składa się z 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie jakości, pojęcie tqm- kompleksowego zarządzania jakością, klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia, podstawowe procesy tqm, zasady tqm, cele tqm, etapy tqm, system iso, powstanie iso, nowelizacje iso.

Akademia Górniczo- Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekonomika i Zarządzanie

Referat nr 4

Temat: Kompleksowe zarządzanie jakością Spis treści:

Pojęcie jakości………………………………………………………………3

Pojęcie TQM- Kompleksowego Zarządzania Jakością.………………….3

Definicja………………………………………………………………….3

Klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia……………………4

Podstawowe procesy TQM………………………………………………4

Zasady TQM……………………………………………………………..4

Cele TQM………………………………………………………………..5

Etapy TQM………………………………………………………………6

System ISO…………………………………………………………………6 Powstanie………………………………………………………………...6

Nowelizacje………………………………………………………………7

Literatura…………………………………………………………………...8

I. Pojęcie jakości.

Rozpatrując problematykę jakości, należy sprecyzować ważniejsze pojęcia z tego zakresu, a zwłaszcza samo pojęcie jakości. Z wielu różnych definicji można przytoczyć następujące:

1.Jakość to zgodność z wymaganiami użytkowników.

2.Jakość to stopień spełnienia oczekiwań klientów.

3. Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub usług związanych ze zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i przewidywalnych potrzeb (wg normy ISO 9000).

4. Jakość to „olśniewanie klienta” (w koncepcjach japońskich).

Dla celów zarządzania, sterowania i porównywania, konieczne jest ilościowe przedstawienie charakterystyk jakości. Do tego celu wykorzystuje się różne cechy wyrobów (parametry techniczne, trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo, ergonomiczność i in.) oraz różne metody grupowej oceny przez ekspertów pozwalające na kompleksową ocenę i porównanie.

Wg PN-EN ISO 9000 jakość to „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”, przy czym wymaganie jest to „potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe”.